Emner
Publisert
11.05.2020

Bygging av kompleks bru har gitt dyrebar innsikt og erfaring med BIM

Prosjekteringen av «nye» Tana bru startet allerede i 2013. Selve byggingen i januar 2016 og den skal tas i bruk på sensommeren i år. Det er Statens Vegvesen og Vegdirektoratet som står for prosjektering og er ansvarlige byggherrer. Sistnevnte deltar for å sikre seg dyrebar erfaring med bruk av BIM og skuffens skarpeste digitale verktøy.

Skjønt det er ikke bare på grunn av behovet statens kontrollinstans har for ny, faglig innsikt brua bygges. Dagens E6-bru er smal, har restriksjoner på maksimal tillatt aksellast og er bygd så tidlig som i 1948. Den nye, lavvo-inspirerte brua blir 260 meter langt og får et hovedspenn på 234 meter. Kostnadene er beregnet til 578 millioner kroner, inkludert tilgrensende veinett og gang- og sykkelveier. Sluttfinansieringen på 302 millioner kroner er inne i Nasjonal transportplan 2018-2029.

– Tana bru-prosjektet har utviklet seg til å bli et prosjekt hvor fordelene med BIM har blitt ettertrykkelig synligjort i prosjektets ulike faser. I håndbok N400 om bro-prosjektering fra 2015 kom det krav om at alle arbeidstegninger for stålbroer skal genereres ut fra digitale 3D-modeller, og at modellen skal følge produksjonslinja fra planlegging, gjennom prosjektering til verkstedet og til slutt benyttes for montering på anleggsplassen. Så du kan godt si at dette er et forsøksprosjekt for oss som oppsynsmyndighet. Det er jo vi som utvikler regelverket og forskriftene andre må følge. I og med at dette med BIM og tegningsløse prosjekter - både som fastsatt krav og foretrukket metode - rykker stadig nærmere, er denne typen prosjekter helt nødvendige for å lære av de beste, sier sjefsingeniør Thomas Reed i Vegdirektoratets bruseksjon

Skuffens skarpeste verktøy

Prosjektet er det første Statens Vegvesen, Vegdirektoratet og BuildingPoint Scandinavia (Tidligere EDR Medeso) har gjort sammen i Tekla. Sjefsingeniør Reed - med en master i konstruksjonsteknikk fra NTNU - forteller imidlertid at det er en kombinasjon av teknikker og verktøy som er benyttet. Stålet er i all hovedsak modellert i Tekla og betongen tegnet i vanlig 2D.

– For å få hjelp til dette var det naturlig å engasjere BuildingPoint Scandinavia til å bistå og hjelpe oss med det praktiske. Både når det gjelder opplæring og veiledning underveis. Etterhvert har samarbeidet gradvis utviklet seg til at den samme personen som har drevet med opplæring også har hjulpet oss med en del komplisert geometri og faktisk modellering. Jeg har selv ikke modellert i Tekla når sant skal sies, men jeg benytter meg flittig av «viewern» - altså det forenklede visualiseringsverktøyet Trimble Connect, for å orientere meg i modellen og diskutere med BuildingPoint Scandinavia fortløpende. Ut fra det vi har sett og ikke minst det vi erfarer på byggeplass, blir det vesentlig mindre feil med BIM. Ikke minst når det kommer til kompliserte detaljer i overgangene mellom stål og betong, sier Reed.

Avhengighetsskapende teknologi

«Nye» Tana bru er en skråstagsbru med asymmetrisk tårn og sentrisk kabelplan. De to karakteristiske tårnbeina danner en karakteristisk lavvoform. En form Reed tror det hadde vært nærmest umulig å få tegnet, prosjektert og bygget med bare «flate» tegninger som grunnlag.

– Vi har opplagt vært avhengige av BIM og 3D-modellering for å kunne se hvordan dette skulle kunne sveises og deles opp i verkstedet og monteres presist. I tillegg så har det vært påkrevd med en geometrisk vrien motvektskasse for å balansere hovedspennet, som er større enn sidespennet. Betong fulgte opprinnelig ikke samme detaljeringskrav som for stål. Derfor ble ikke betongen 3D detaljert i samme grad som stålet i begynnelsen. Etter å ha møtt på en del utfordringer i det forenklede underlaget, ba entreprenøren senere om en fullstendig armert og detaljert 3D-modell for å være i stand til å kontrollere geometrien. Denne erfaringen illustrerte kanskje mer enn noe annet hvor nyttige dagens moderne verktøy kan være. Det skal dog heller ikke stikkes under en stol at den digitale prosjekteringen avdekket en rekke feil på et tidlig stadium. Feil og mangler som fort kunne blitt dyre å utbedre lenger ute i prosessen. Siden det ble utarbeidet armert 3D modell det har vært veldig få endringer og opplagte feil i forhold til det vi vanligvis opplever i anleggsfasen. Det er mye vi ikke ser på 2D som manifesterer seg ettertrykkelig i 3D, sier Reed.

Et voksende behov

Gjennom de seks årene som har gått siden Reed og Vegdirektoratet startet planleggingen, har metodikken vokst seg større og viktigere i både hoder og aktelse. Sjefsingeniøren forteller at det faglige utbyttet av prosjekteringen har vært stort og at deres ønske om å være i forkant av utviklingen langt på vei er innfridd.

– For å utvikle regelverk for andre og samtidig ta vare på vår kontroll- og godkjenningsfunksjon har det vært nyttig for oss å ha erfart på kroppen hva digital prosjektering vil si i praksis. I mine øyne er dette den beste måten å lage fornuftige regler for alle andre på. Jeg anbefaler gjerne BuildingPoint Scandinavia og deres metodikk til andre. Ikke minst på grunn av dedikerte ressurser og tett oppfølging. For eksempel har effektiv kommunikasjon via Skype og delte skjermer ført til at vi har lært oss fagekspertenes effektive arbeidsflyt i Tekla. Å dele skjermer via skype gjør dessuten at alt av diskusjoner blir konkret knyttet til modellen og problemene raskt løst. Noe som igjen gir et ypperlig grunnlag for diskusjon, ferdigstilling og utsendelse til entreprenøren. Så jeg kan med hånden på hjertet anbefale BuildingPoint Scandinavia som en god og grundig samarbeidspartner, avslutter Reed.

Fakta:

EDRMedeso og Trimtec starter BuildingPoint Scandinavia

BuildingPoint er et konsept som kobler, forenkler og muliggjør. Et konsept som gir de prosjekterende dynamiske muligheter i et vidt og dypt prosjekteringslandskap, og som gjør arbeidsflyten på byggeplass papirløs, transparent, etterrettelig og presis. Et konsept som gir byggeieren et robust verktøy for moderne drift, vedlikehold og forvaltning.

BuildingPoint Scandinavia er et samarbeid mellom det norske selskapet EDR Medeso og svenske Trimtec. EDR Medeso ble grunnlagt allerede i 1986 og har siden vært en av Nord-Europas ledende leverandører innenfor blant annet sky-baserte tjenester, BIM og virtuell produksjon. Trimtec Gruppen ble etablert i sin nåværende form i 2002, sysselsetter 49 kloke hoder og omsatte i fjor for 137 millioner svenske kroner. Gruppen består av selskapene Trimtec AB og BuildingPoint Sweden. Begge er autoriserte forhandlere av Trimbles produkter i Sverige.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur