Det skal legges bedre til rette for syklende, gående og kollektivreisende i Sandakerveien og Nycoveien. Foto: Oslo kommune
Publisert: 13.05.2024 

Bymiljøetaten søker entreprenør for oppgradering av Sandakerveien og Nycoveien

Det skal legges til rette for syklende, gående og kollektivreisende i Sandakerveien og Nycoveien.

Sandakerveien og Nycoveien ligger på Storo-Lillo i bydel Sagene, og strekningen som skal oppgraderes er rundt 650 meter lang. Det skal legges bedre til rette for syklende, gående og kollektivreisende. Bussholdeplasser og gangfelt skal oppgraderes med universelt utformede løsninger. Strekningen vil få et grønnere og mer frodig preg med flere trær og lokal overvannshåndtering.  

Alle maskiner som benyttes på anleggsplassen skal være utslippsfrie. Alle kjøretøy som benyttes til transport av masser og avfall skal benytte fossilfritt drivstoff eller være utslippsfrie.

Frist for innsendelse av tilbud er 17. juni.  

Les fullstendig utlysningstekst her.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur