Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Dagskonferanse om bruk av byggeråstoffer
Dagskonferanse om bruk av byggeråstoffer

Dagskonferanse om bruk av byggeråstoffer

EMNE: Anleggsbransjen
PUBLISERT: 01.februar.2018

31. januar arrangerte Norsk Bergidustri, Maskinentreprenørenes forbund og Akershus fylkeskommune en dagskonferanse om hvordan man kan sikre at Oslo og Akershus får dekket behovet for byggeråstoffer i fremtiden.

Plan- og eiendomssjef i Franzefoss, Gaute Markussen, holdt et innlegg om Franzefoss’ synspunkter på råstoffsituasjonen i Norge generelt, og hovedstadsregionen spesielt.

Jeg skal snakke om viktigheten av å starte tidlig med å båndlegge og regulere uttak av råstoff. Kanskje vår deltakelse kan påvirke kommuner, direktorater og departementer til å se problematikken rundt begrenset levetid på dagens uttak og nødvendigheten av forutsigbare planprosesser for å sikre fremtidig dekning for samfunnets behov, sier Markussen.

Gjenbruk

På konferansen ble det diskutert hvordan overskudds- og gjenbruksmasser kan bli en større del av løsningen.

Franzefoss er veldig for økt grad av gjenbruk for å sikre at råstoffuttak ikke tømmes, men store deler av overskuddsmassene som selges i det åpne markedet i dag er udokumenterte. Det kan både være ulovlig og skadelig for samfunnet, sier Markussen.

Han mener derfor at pukkuttak med sine lokasjoner har de beste forutsetningene for å drive mottak og foredling av overskuddsmasser.

Pukkuttak har kapasitet til å drive mer miljøparkpraksis, ligger skjermet til og har som regel alt på det rene med tanke på ytre miljø, sier han.

Vi ønsker å fremstå som en seriøs aktør

Markussen håper konferansen vil føre til mer forutsigbare planprosesser i fremtide

Franzefoss ønsker å fremstå som en ansvarlig og seriøs aktør, som er opptatt av verdiskapning for samfunnet og seg selv. Jeg håper konferansen skaper en generell forståelse for behovet for råstoff i fremtiden, avslutter han.