Det er et omfattende vegsystem som skal bygges på E39 Rogfast. Illustrasjon: Norconsult
Publisert: 27.06.2023 

Den største Rogfast-kontrakten er utlyst

Arbeidet med å bygge verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel er godt i gang fra Bokn i nord til Randaberg i sør. Nå er den tredje store kontrakten utlyst.

Som de andre to store kontraktene er også denne kontrakten en utførelsesentreprise, med prekvalifisering og forhandling.

Det blir tilbudskonferanse på Kvitsøy 9. august.

Påmeldingsfristen for å bli prekvalifisert er 31. august 2023.

Fem milliarder kroner

– Dette er den tredje av tre hovedkontrakter for bygging av hovedtunnelen. Forventet kontraktstørrelse er på cirka 5 milliarder kroner. Arbeidet er spesielt utfordrende i området ved kryss og sjakter.

Geologi kan også være utfordrende da tunneldriving i denne kontrakten skjer i området fra cirka  230 meter under havoverflaten til cirka 375 meter under havoverflaten.

Planen er å starte bygging i august/september 2024, sier prosjektsjef for Rogfast, Oddvar Kaarmo.

8,8 kilometer under sjøen

Entreprise E02 er en toløpstunnel med et tverrsnitt på 10,5 meter mot sør og nord fra Kvitsøy. Lengden er cirka 8,8 km med full innredning, tekniske bygg, pumpestasjoner og andre installasjoner.

Entreprisen  omfatter også to ventilasjons sjakter og planfritt kryss i tunnelen med ramper og rundkjøringer. Det er også 1,6 kilometer vei i dagen, to broer og en stor fylling i sjø som skal bli til næringsareal.

Arbeidet omfatter også fullføring av innredning av Kvitsøytunnelen på 3,5 km som nå blir bygd av entreprisen som pågår på Kvitsøy.

E02 kontrakten fra Kvitsøy skal møte E03 kontrakten som bygges fra sør, Randaberg og skal møte E04 kontrakten som bygges fra nord, Bokn. Møtepunktene ligger under fjorden cirka midt mellom Kvitsøy og Tungenes og cirka midt mellom Kvitsøy og Arsvågen.

Åpner 2033

Rogfast er en del av fergefri E39 og estimert åpningsår er 2033.

– Vi håper på stor interesse fra entreprenørene, og planen er å prekvalifisere tre til fem entreprenører, sier Oddvar Kaarmo.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur