Her, på E39 mellom Troldhaugtunnelen og Sørås, blir det ny asfalt. Foto: Statens vegvesen
Publisert: 23.11.2022 

Denne E39-strekningen i Bergen får ny asfalt

Vegen mellom Troldhaugtunnelen og Sørås skal asfalteres på nytt.

Helt konkret er det snakk om en cirka 800 meter lang strekning.

– Det utlagte asfaltdekket har dessverre ikke tilfredsstillende kvalitet. Hendelser ved produksjon, lasting, transport og utlegging kan være årsaken til dette, sier byggeleder Bjørn Trygve Andersen i Statens vegvesen.

Arbeidet skjer til uken

Byggherre Statens vegvesen har hatt tett og god dialog med asfaltentreprenør for å vurdere mulige tiltak for utbedring.

Ut fra hensyn til antatt skadeutvikling med påfølgende behov for vegvedlikehold, hensyn til trafikantene og trafikkavvikling samt at årstiden gir en begrensing i aktuelle tiltak, har Statens vegvesen besluttet å frese vekk utlagt asfaltdekke i området.

– Utfrest strekning vil bli liggende som midlertidig kjøredekke frem til våren 2023. Da vil strekningen bli asfaltert på nytt, sier Andersen.

Fresearbeidet er planlagt i uke 48 (uken som starter med 28. november) og vil foregå på kveld og natt. Vegen vil da bli stengt, og omkjøring vil bli skiltet. Ved å sjekke 175.no får trafikantene til enhver tid oppdatert informasjon om situasjonen på norske riks-, europa- og fylkesveger.

– Helt ufarlig og udramatisk; vegen er trygg og trafikksikker

Trafikantene vil ikke merke det midlertidige kjøredekket utover at det kan gi noe mer lyd av dekkene mot asfalten.

– Dette er helt ufarlig og udramatisk. Vegen er både trygg, trafikksikker og framkommelig, understreker Bjørn Trygve Andersen i Statens vegvesen.

Den aktuelle vegstrekningen trafikkeres gjennomsnittlag av 21.393 kjøretøy i døgnet. Det er dette som kalles årsdøgntrafikk (ÅDT). Av dette er syv prosent, eller 1498, lange kjørerøy.

– Statens vegvesen har forståelse for at vegarbeid på en så sterkt trafikkert strekning som dette kan være krevende for trafikantene, men da er det viktig å minne om at vi gjør det for dem. Drift er å holde vegen åpen i dag, vedlikehold er å sørge for at vi klarer det i morgen. Et godt asfaltdekke med en kvalitet vi kan stå inne for er en viktig del av dette. Vi har forsøkt å minimere ulempene for trafikantene ved å legge arbeidet til den tiden på døgnet da det er minst trafikk, avslutter Andersen.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur