Oversiktsbilde Langrønningen i Bamble. Foto: Circle K Norge AS
Emner
Publisert
10.05.2020

Det nye veiserviceanlegget på Langrønningen ved E18 i Bamble åpner før sommeren

På strekningen E18 Rugtvedt – Dørdal har Nye Veier AS og Circle K Norge AS inngått avtale for etablering og drift av veiserviceanlegg og drift av døgnhvileplass for E18 på Langrønningen i Bamble. Det nye veiserviceanlegget åpner før sommeren.

– Den nye døgnhvileplassen på Langrønningen skal gi yrkessjåførene et godt og helhetlig tilbud og anledning til søvn og hvile. Det blir et flott veiserviceanlegg og døgnhvileplass. Vi regner med at mange yrkesbilsjåfører og øvrige trafikanter vil sette pris på dette. Uthvilte sjåfører er viktig for trafikksikkerheten. Nye E18 Nye E18 Rugtvedt-Dørdal åpnet i desember 2019 og det er bra at døgnhvileplassen og veiserviceanlegget åpner før sommeren, sier Jørn Rinde, som var Nye Veier sin utbyggingssjef for E18 Rugtvedt-Dørdal.

Den om lag 16,5 km lange strekningen E18 Rugtvedt-Dørdal er firefelts vei med fartsgrense 110 km/t.

Åpner til sommeren

– Stasjonen blir hetende Circle K E18 Bamble. Butikken vil inneholde siste generasjons stasjonskonsept og tilby et variert og godt utvalg av kald og varm mat og drikke. I tillegg vil vi ha både god kapasitet på sitteplasser og toalett, som kunden i dag ønsker og forventer å finne på et veiserviceanlegg som dette. Arbeidene løper etter plan, og hele anlegget åpner til sommeren, sier prosjektleder fra Circle K, Ole Kristian Stenberg.

Stenberg sier at veiserviceanlegget ved E18 i Bamble med sine 36 mål blir Circle K sitt største anlegg målt i areal.

– Det blir en fullverdig, siste generasjons veiserviceanlegg som vil inneholde et godt tilbud for folk på farten, enten de trenger energi til kjøretøy, til kroppen eller rett og slett en liten benstrekk og en kaffe. Med sin plassering midt mellom Oslo og Kristiansand blir den et naturlig stoppested for både fritidsreisende og yrkessjåfører, sier Stenberg.

Vektlagt god og sikker logistikk for trafikantene

Anlegget er konstruert for å skille tungtrafikk og myke trafikanter. Døgnhvileplassene får egen inn og utkjøring, og her ligger også drivstoffanlegget for disse. Turbusser får en egen lomme utenfor innkjøringen slik at de ikke trenger å kjøre inn på forplassen til anlegget. Dette sikrer gode trafikkforhold for gjestende busser og kort avstand inn til butikken for passasjerene. I utarbeidelsen av anlegget er det lagt vekt på å gi god og sikker logistikk for alle trafikantene.

Inne på forplassen blir det tilbud om flytende drivstoff og en stor ladepark for å sikre kunder med elektriske kjøretøy lading når de trenger det. For yrkessjåførene vil det være 25 oppstillingsplasser på døgnhvileplassen med tilgang til strøm. Inne på anlegget er det en egen avdeling for yrkessjåførene, Truckers Club, med tilgang til dusj og toalett og en stor sitteavdeling.

– Foreløpig har vi vært lite påvirket av Covid 19 situasjonen, men vi var litt bekymret i starten av prosjektet, da grensene mellom mange land stengte. Det er mange komponenter på en slikt anlegg, og disse kommer fra hele Europa. Heldigvis fikk vi både tanker og øvrige komponenter ganske raskt på plass, men det har krevd noen kreative løsninger og tilpasninger, sier Stenberg.

To døgnhvileplasser på E18 mellom Bamble og Arendal

Fra før har Nye Veier inngått avtale med St1 om etablering av tilsvarende anlegg ved Grenstøl i Tvedestrand. Der har arbeidene med etableringen av døgnhvileplassen og bensinstasjonen kommet langt. Det var i oktober 2018 at Nye Veier lyste ut konkurransen for etablering og drift av døgnhvileplassene på Grenstøl i Tvedestrand og Langrønningen i Bamble.

I 2019 åpnet Nye Veier to nye veistrekninger i E18-utbyggingsområdet, E18 Tvedestrand-Arendal og E18 Rugtvedt-Dørdal. De nye og moderne døgnhvileplassene på Langrønningen i Bamble og Grenstøl i Tvedestrand blir da de to døgnhvileplassene som er på E18-strekningen mellom Langangen i Porsgrunn og Grimstad.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur