Adaptive Veg skal effektivisere kommunal veiforvaltning og gi bedre grunnlag for planlegging og beslutninger. Samtidig sparer man tid, ressurser, drivstoff og penger.
Emner
Publisert
06.08.2019

Digitalt veiforvaltningssytem snart klart

Adaptive Veg skal effektivisere kommunal veiforvaltning og gi bedre grunnlag for planlegging og beslutninger. Samtidig sparer man tid, ressurser, drivstoff og penger.

FoU-prosjektet Adaptive Veg er et webbasert, digitalt veiforvaltningssystem. Utviklingen skjer i et samarbeid mellom Asplan Viak Internet AS (AVINET), Nordhordlandsregionen samt kommunene Arendal og Lindås.

– Intensjonen og visjonen er at det skal bli et moderne forvaltningssystem for veier, primært kommunalt, forteller avdelingsleder for vei i Lindås kommune, Rune Kilen.

Systemet bygger på Nasjonal Veg Databank (NVDB) og geografisk informasjonssystem (GIS). Det webbaserte kartsystemet gjør det mulig å koble kart og data sammen. Og ved å bygge fagdata i NVDB, har man en plattform å bygge videre på. Nordhordland har allerede investert i kartsystemet Adaptive til AVINET.

Bærekraftig forvaltning

– Det å drive med bærekraftig veiforvaltning, går i stor grad ut på å bruke digitale media ved datafangst og senere ved innsyn og analyse. Man kan gjøre veldig mye fra desktopen på kontoret, både når det gjelder generell registrering av veiobjekter og det meste av tilstandsregistreringen, hevder Kilen.

Lindås kommune har fotografert hele veinettet med 360 graders kamera. Ved henvendelser fra publikum kan man nå gå inn og se på veibildet fra desktopen. Og ved å kombinere veibildene med dataene som er registrert fra veiene, har man et godt beslutningsgrunnlag i saksbehandlingen.

Siden asfalt inneholder den ikke-fornybare ressursen bitumen, er det viktig med lengst mulig levetid på asfaltdekkene. Uten gode og oppdaterte grunnlagsdata om bæreevne, skader og så videre, risikerer man å legge asfalt der det trengs tyngre tiltak. Med digitale systemer som GIS, der kartet viser forskjellige tilstander i ulike farger, blir det lettere å fatte rett tiltak til rett tid og sted.

Flere fordeler

Ved at systemet dokumenterer alle veier og objekter, blir også planlegging enklere. Med GIS er det også enklere å visualisere, slik at det blir lettere for politikerne å se og fatte vedtak.

Nytten er ikke begrenset til veiforvaltning; det web- og kartbaserte grensesnittet kan brukes av hele kommunen. Ved henvendelser fra publikum kan Kundesenteret bruke informasjon om veinettet. Også politikere og entreprenører kan ha tilgang.

– Dette gir derfor en samfunnsmessig effektiviseringsgevinst, påpeker Kilen.

Lindås har planer om ny fotografering i år sammen med nabokommunene Radøy og Meland. I forbindelse med kommunesammenslåingen utvikler de nye og mer moderne måter å jobbe på i hovedprosjektet DIGIALVER. Her er Adaptive Veg et høyt prioritert prosjekt.

Rune Kilen, Avdelingsleder Veg Lindås kommune. Foto: Lindås kommune

– Vi regner med at frem til sommeren så skal det meste være på plass i forhold til Adaptive Veg, forteller Kilen.

Alle dataene om hvilke veier kommunene forvalter ligger på en server hos Vegvesenet, som kommunene fritt kan bruke. Men for å få full nytte av systemet må man ha lagt inn data om disse veiene i NVDB, som videre danner grunnlaget for forvaltning gjennom Adaptive Veg.

– Det vil jo være en kostnad. Men det skal ikke mye fantasi til—i vår nye kommune, hvis man allerede har registrert data i felt, så sparer du ganske mye penger i forhold til tid du reiser til og fra og ikke produserer noe, pluss drivstoff og slitasje på bilen. Det er store summer å spare på dette. Man slipper å reise ut hver gang man får en melding. Det er kanskje mest der du har mest besparelser, avslutter han.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur