– Dersom droner skal være et godt verktøy for oss, må droner fylle nyttige funksjoner for kjernevirksomheten og løse helt konkrete oppgaver. Drone må i tillegg bli et verktøy som hele verdikjeden ser nytten av.

Et viktig poeng i foredraget til Tomas Levin, sjefingeniør Transportstyring og Tore Magnus Follinglo ansvarlig leder for dronevirksomheten i Statens vegvesen. Begge fra divisjonen Transport og samfunn.

Bruksområdene er definert innenfor fem fagområder:

  • Geodatafangst (kartgrunnlag, geomatikk og terrengmodeller)
  • Geofag (kartlegging av skredområder, beredskap og rådgivning)
  • Trafikkulykker (UAG, beredskap og overvåkning)
  • Bruinspeksjon (inspeksjon og vedlikehold)
  • Kommunikasjon (visualisering og informasjon)

Tilstandsvurdering på vei og konstruksjoner knyttet til drift og vedlikehold kan gjøres raskt og effektivt med drone. Droner gir hurtig og god oversikt på områder som ellers er vanskelig å få kartlagt. Vi har i tillegg en stor beredskapsorganisasjon hvor vi bruker droner for å få oversikt over natursituasjoner, som for eksempel ras og flom. I tillegg brukes droner i ulike faser av utbygging og i forbindelse med masseberegning.

Framkommelighet for trafikantene

Droner kan også brukes for å forstå trafikkbildet ute på veiene. De kan gi god oversikt over trafikksituasjonen til enhver tid, slik at vi for eksempel kan skilte omkjøring hvis det er forsinkelser.

Framkommelighet var også ett av områdene vegdirektør Ingrid Dahl Hovland var opptatt av i sitt innlegg:

– Bruk av drone inn mot trafikanten vil være viktig bruksområder for fremtiden. Å kunne utvikle sensoriske data og bilder til bruk inn mot sanntidsinformasjon i ulike situasjoner og på veinettet er et mulighetsrom som vi ønsker å utnytte mer.

Nå må vi bli gode på stordatahåndtering

En annen måte å bli mer effektiv på er å forbedre prosessene våre slik at vi ikke lenger bare mottar rådata, men i stedet informasjon som er nyttig og som vi kan ta beslutninger på.

– Det holder ikke lenger å få bilder som vi sjekker manuelt. Vi må begynne å bruke maskinlæring eller kunstig intelligens for å tolke informasjonen som ligger i bildene og sende dem vider inn våre datasystemer slik at vi kan ta beslutninger basert på informasjon som dronen produserer utdyper Levin.

Effektivisering, HMS, økonomi og innovasjon er områder hvor vi har gode resultater

– Effektiviseringen ser vi i stor grad. Ved bruinspeksjon måtte vi tidligere stenge brua i lang tid, sende ut et klatrelag og sette opp en brulift. Med bruk av drone kan vi nå kjapt undersøke brua på undersiden og opp i høyden. Når det gjelder HMS bruker vi droner til trygg og sikker dokumentasjon. Tidligere måtte vi stå utsatt til i trafikken for å få oversikt over et ulykkesområde, sier Follinglo.