Foto: Erik Burås for Samferdsel & Infrastruktur
Emner
Tekst
Thor Lynneberg
Publisert
23.03.2021

Droppet tegninger, vant pris: – Alle drar nytte av 3D-modellering

Randselva bru blir bygget tegningsløst, og resultatet vant Global BIM Awards. Slike prosjekter gjør alle i næringen bedre, mener Amund Geicke i Sweco.

– Vi hadde fra start lyst til å forsøke å vinne en pris, gitt at vi kun skulle bygge etter BIM og modellbasert prosjektering. Det ble derfor ekstra gøy at vi til slutt endte opp med en slik utmerkelse, forteller Amund Geicke, avdelingsleder bru hos Sweco.

Randselva Bru vant prestisjefylte internasjonale konkurransen «Tekla Global BIM Awards» i 2020, og ble den store vinneren blant 130 prosjekter fra 36 ulike land. Prosjektet på Jevnaker har Statens Vegvesen som byggherre, med PNC som totalentreprenør. Prisen gikk til PNC, Isachsen, Sweco og det portugisiske selsakapet som designet brua, Armando Rito, som er Swecos samarbeidspartner for bruprosjektering.

Satser tegningsløst

Sweco har hatt som strategi å bli gode på modellbasert prosjektering.

– Hele næringen er i endring. Dette var det første helt tegningsløse prosjektet for entreprenøren PNC Norge. Vi laget et kursopplegg for de ansatte, slik at de best mulig skulle kunne hente ut og utnytte informasjonen i modellen. Det var nyttig også for oss. Det var ikke slik at opplæringen gikk kun én vei. Entreprenøren fortalte oss hvordan de ønsker at informasjonen skal være tilgjengelig. Innspillene fra PNC har vi lært mye av.

Øystein Ulvestad var BIM-ansvarlig for Sweco på prosjektet:

– Vi begynte med tegningsløse prosjekter i 2017, i forbindelse med ny E6 Ankvern-Moelv. Den gang var alt nytt for oss, så vi måtte finne opp mange av metodene for å overføre informasjon uten tegninger. Mye av det vi kom opp med av metoder den gang, kunne vi bruke igjen på dette prosjektet. Den største forskjellen er at Randselva bru er mer enn ti ganger større enn hva vi har gjort tegningsløst tidligere.

– En av fordelene med BIM-modellene i tegningsløse prosjekter er at all informasjon er samlet på ett sted, og inneholder i tillegg en komplett material-liste. Modellen gjør det også enklere å sette seg inn i hva som skal bygges, og hvordan oppgavene bør løses.

Måtte «hacke ut» nye løsninger

Modellen for den 634 meter lange betongbrua består av mer enn 300 000 komponenter, og hver komponent inneholder 40 informasjonskapsler (attributter). På grunn av den enorme mengden med data, måtte Sweco tenke nytt for å kunne modellere noe de på anlegget faktisk kunne lese, forstå og bygge. Løsningen ble blant annet parametrisk design.

Foto: Erik Burås for Samferdsel & Infrastruktur

– Det fantes ikke programvare som kunne håndtere slik komplisert 3D-geometri alene, slik vi trengte, for blant annet spennkablene i bru, forteller Krzysztof Wojslaw i bru-avdelingen hos Sweco. Han har ansvaret for parametrisk design og VDC.på dette prosjektet.

– Med parametrisk design kunne vi starte denne delen av arbeidet på et tidligere tidspunkt. Veilinjen var ennå ikke ferdig. Vi startet to måneder tidligere, fordi vi veldig lett kunne tilpasse til ny geometri etter hvert som den oppsto. Vi kunne også ta høyde for andre endringer i prosjektet, for eksempel i fundamentering, antall og dimensjon på armering eller plassering av spennkabel. Vi trengte altså ikke modellere helt på nytt. Alt vi gjorde var å endre parametre i scriptet. Programmet regnet ut resten.

– Den store utfordringen for meg var at ingen hadde bruke parametrisk design på et prosjekt av denne størrelsen tidligere. Vi var forberedt på at vi nok ville måtte finne nye måter å gjøre ting på. Vi registrerte før oppstart at det ikke var så mye kompetanske på parametrisk design i Norge, så jeg tok kontakt med Sweco i de andre landene i Europa. Vi laget et lite team, med folk fra Finland, Danmark og Polen. Så gjennomførte vi hackathons, et slags møte der alle som har kompetanse i parametrisk design jobbet noen dager veldig intensivt for å finne en løsning på utfordringer vi slet med. Totalt hadde vi tre slike hackathons.

Trenger rådgivere i felten

Men hvordan var det egentlig å bygge uten tegninger? Anleggsleder hos Isachsen, Stein Ivar Lilleås, mener det er både fordeler og ulemper med tegningsløse byggeprosjekter:

– Det viktigste rådgivere og arkitekter kan gjøre for å forbedre 3D-modeller er å ta en tur ut på byggeplassen. Det er kanskje flåsete sagt, men det er slik i en tidligfase hvor fagene løser det uforutsette. Flytt prosjekteringen ut, og vi kommer raskere i gang med byggbart materiale. E18 Rugtvedt–Dørdal hadde en slik modell i samråd med byggherre, og det var vellykket.

– Det morsomste for meg i dette prosjektet var den nye modellen. Den er helt utrolig. Du kan ta på deg et sett 3D-briller, og så «gå bort» til konstruksjonen, «kjenne og ta» på elementene. Du får «svar» eller informasjon på det du «berører» - all informasjon både for den som bygger og den som skal drifte etterpå. Det er helt unikt.

– Modellbasert materiale er en stor fordel for våre maskinstyringer. Vi unngår å jobbe med utdaterte tegninger, sier Lilleås.

Tettere på byggeplassen

Hos hard- og softwareselskapet BuildingPoint Scandinavia, opplyser manager for Norge og Danmark Marcus Rodriguez at de etterstreber gode, byggbare modeller. Det vil til slutt gjøre konseptet om en 3D-modell som gjeldende informasjonsdatabase best mulig.

– Vi har nå gode referanseprosjekter i stor skala, som bekrefter at gode modeller forbedrer oddsen for god gjennomføring.

– Fremover gjelder det å få BIM-modellen på riktig plass, der det skal bygges og inspiseres. Det oppstår også noen spesielle behov når det ikke finnes tegninger og det kommer tilpassede innsynsløsninger, Cloud og fjernassistert Augmented Reality kommer sånn sett i grevens tid.

– Vi har en vei å gå, men jobber kontinuerlig med nye prosesser og metoder for å fjerne den opplevde avstanden mellom kontor og bygningsmasse. Det er i all sak den opplevde distansen mellom de to vi er her for å fjerne. Nå som hjemmekontorer gjelder, er den opplevde distansen til bygningsmassen ekstra stor, avslutter Rodriguez.

Ny E16 mellom Eggemoen og Åsbygda skal stå ferdig høsten 2021.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur