Trude Holter i Statens vegvesen flankert av f.v. Asbjørn Gardsjord og Kjell Solheim fra Vegforum Øst-Vest og daglig leder Pål Kårbø i E134 Haukelivegen AS. Foto: Kjell Wold
Publisert: 23.06.2022 

E134 Saggrenda-Elgsjø kan fremdeles være byggeklar til 2024

Ny E134 over Meheia mellom Kongsberg og Notodden kan fremdeles være byggeklar om et par år uansett om det blir valgt smal 4-felt eller 2/3-felt.

Det tror prosjektleder Trude Holter i Statens vegvesen. Selv om Notodden og Kongsberg kommune i fjor høst sa ja til Vegvesenets forslag om smal 4-felt, vil det ikke være nødvendig med ny reguleringsplanbehandling dersom det skulle ende med nedskalert veg til 2/3-felt.

Kommunene vil ha vegen

– Begge kommuner er så interessert i å få vegen bygd at de ikke krever ny runde med reguleringsplanbehandling. Derfor tror vi at uansett hva slags vegløsning vi ender opp med kan vegen stå ferdig i 2027, sier Trude Holter.

Veien over Meheia fra Notodden mot Kongsberg er krevende for spesielt tunge kjøretøy. Ny veg vil gjøre både fremkommeligheten og trafikksikkerheten mye bedre. Foto: Kjell Wold

På et godt besøkt pressetreff på Elgsjø tirsdag redegjorde prosjektlederen i Statens vegvesen for status for prosjektet pr. juni 2022. Hun gikk gjennom hva som har skjedd det siste tre-kvart året, og hvordan hun ser for seg den videre saksgangen i det viktige vegprosjektet over flaskehalsen Meheia.

Dette har skjedd siden i fjor

Etter at smal 4-feltsplanen ble vedtatt i Kongsberg og Notodden i månedsskiftet oktober/november 2021, har dette skjedd:

Statens vegvesen har fått i oppdrag av departementet å se på konsekvenser av følgende forhold:

1)Konsekvenser av endret standard for E134 Saggrenda-Elgsjø

2)Konsekvenser av endringer i vegnormalene

I Statens vegvesens gjennomføringsplan for store vegprosjekter er E134-prosjektet på femteplass. Det pågår drøftinger om lokalpolitisk enighet om brukerfinansiering/bompenger. Her er det viktig at partene raskt kan bli enige om en løsning. Andre aktiviteter så langt i 2022 er månedlige forundersøkelser om vannkvalitet, supplerende grunnundersøkelser og igangsatt grunnerverv.

Videre framdrift

Med bakgrunn i det som har skjedd det siste halvåret ser Statens vegvesen for seg denne mulige framdriftsplanen for E134 Saggrenda-Elgsjø uansett valg av vegstandard:

2022: Lokalpolitisk tilslutning til bompenger, 2023: ekstern kvalitetssikring (KS2) og Stortingsbehandling, 2024: anskaffelse av totalentreprenør med forhandling, 2025-2027: bygging.

Ja fra E134-grupper - nei fra NLF

Representanter for de to interesseorganisasjonene som jobber for E134 på tvers av Sør-Norge sier seg fornøyd med at en mulig 2/3-felts løsning ikke vil forsinke prosjektet i vesentlig grad, mens Norges Lastebileier Forbund (NLF) ikke er tilfreds med annet enn en smal 4-feltsløsning.

– Statens vegvesen og sentrale myndigheter sier hensynet til varetransporten veier tungt i vurderingen av nye vegløsninger på E134 mellom Øst- og Vestlandet. Da synes vi det er rart at en nå kanskje går for en nedskalert løsning, sa regiondirektør Roy N Wetterstad i NLF, avdeling Buskerud, Vestfold og Telemark.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur