Statens vegvesen utfører breddeutvidelse av rv. 9 gjennom Strai utenfor Kristiansand. To veibruer skal byttes ut med kulverter. De første kulvertene ble lagt ned tirsdag 21. november. Foto: Statens vegvesen
Publisert: 27.11.2023 

Bredere og tryggere riksvei 9 gjennom Strai

Statens vegvesen utfører breddeutvidelse på rv. 9 gjennom Strai. To veibruer erstattes med kulverter for å øke tryggheten og fremkommeligheten.

For å øke fremkommeligheten og trafikksikkerheten langs strekningen – samt imøtekomme nye moderne standarder til veiutforming – erstattes to bruer på riksvei 9 med kulverter. Arbeidet utføres på Strai, syv kilometer nord for Kristiansand. To tilstøtende gang- og sykkelbruer byttes også ut.

Arbeidet utføres av Holbæk Anlegg AS og vil etter planen ferdigstilles til nyttår.

Bruene er smalere enn veien

Bruene på Strai Nedre og Strai Øvre er smalere enn tilstøtende vei. Strekningen har en årsdøgntrafikk (ÅDT) på omtrent 11 000. En betydelig andel er tungbiltrafikk. Dette har skapt utfordringer for fremkommeligheten på strekningen.

– Frem til i dag har busser og tungbiler vært nødt til å bremse ned eller stoppe helt for å unngå kollisjon med møtende trafikk over bruene. Dette ser vi på som svært alvorlig, og har sett oss nødt til å iverksette tiltak, forteller byggeleder Tor Prip Olsen i Statens vegvesen.

Nye kulverter installert denne uken

Arbeidet har pågått siden 15. september. I anleggsperioden har det blitt opprettet midlertidig omkjøring rundt bruene. De siste ukene har entreprenøren arbeidet med å fjerne de gamle bruene, og legge til rette for installasjon av kulverter. Tirsdag forrige uke (21. november) ble den første av kulvertene lagt ned. Den andre blir lagt ned tirsdag denne uken, 28. november.

– Den nye veien har en total bredde på syv meter. Med bredere veg vil motgående trafikk kunne samhandle mer sømløst, uten behov for unødig fartsjustering og trafikale stopp langs strekningen. Da blir veien mye tryggere å ferdes på, fortsetter Olsen.

Tar vare på det vi har

Statens vegvesen jobber hver dag for at riksveiene skal være mest mulige trygge og fremkommelige for alle som ferdes langs dem. For å oppnå dette skal vi ta vare på det vi har, utbedre der vi kan og bygge nytt der vi må.

– Veiprosjekter må verken være store eller dyre for å utgjøre stor forskjell for trafikksikkerheten og fremkommeligheten. Statens vegvesen utfører mange mindre veiprosjekter, slik som dette, for å gi trafikantene mest mulig nytteverdi for pengene, avslutter Olsen.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur