Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » E16 Bagn Bjørgo: Åpnet miljøvei med rakettfart
E16 Bagn Bjørgo: Åpnet miljøvei med rakettfart Foto: Statens vegvesen

E16 Bagn Bjørgo: Åpnet miljøvei med rakettfart

I oktober ble E16 mellom Bagn og Bjørgo offisielt åpnet, ti måneder tidligere enn planlagt. Den nye veien i Valdres er det første CEEQUAL-sertifiserte veiprosjektet i Norge.

EMNE: Vei

AV:
Thor Lynneberg
PUBLISERT: 11.februar.2020

– Vi er stolte av arbeidet som er gjort i E16-prosjektet for å kvalifisere til toppscore hos CEEQUAL, sier prosjektleder Therese Høy i Statens vegvesen, Prosjekt Vestoppland.

CEEQUAL er en internasjonalt anerkjent klassifiseringsstandard for bærekraft i anleggsbransjen. Dette er en tilsvarende ordning som BREEAM i byggenæringen. CEEQUAL sikrer lavere klimagassutslipp, ved å sette krav til bruk av ressurser og energi.

– Miljøsertifiseringen viser at vi har kontroll på at det vi gjør er mer miljøvennlig, og at vi kan dokumentere det skikkelig. Det er viktig å ta slike hensyn, og det blir bare viktigere også fremover. Det er gøy for oss at dette prosjektet er blant de første med denne sertifiseringen. Dette er jo for oss omtrent det samme som BREEAM-sertifisering innen bygg, forteller byggeleder for Bagn-Bjørgo-prosjektet hos Statens vegvesen, Andreas Rønningen.

Kom godt i gang

– Det var Skanska som først foreslo denne miljøsertifiseringen. Det hadde vi veldig lyst til å prøve. Jeg ser andre nå satser på det samme, fra dag én. Det gjør nok ting litt lettere, for da har du mulighet til å gjøre riktige, bevisste valg fra start. Vi var imidlertid «heldige», i den forstand at da vi ettergikk det vi hadde gjort før vi satset på miljøsertifiseringen, fant vi ut at valgene vi hadde tatt var gode. Vi fikk bra score, også for det tidlige arbeidet.

Foto: Statens vegvesen

E16 Bagn-Bjørgo er et delprosjekt i utbyggingen av ny E16 gjennom Valdres. Utbyggingen av den 11,1 kilometer lange strekningen startet 22. august i 2016. Strekningen har fire bruer, og Bagnskleivtunnelen er 4,3 kilometer lang. Den har 33 nødstasjoner, to snunisjer, flere havarilommer, brannventilasjon og fjernstyrte bommer.

– Massene fra tunnelen kunne brukes til fylling i «Kjerringsvingen», på nordsiden av tunnelen. Det var veldig gunstig, med tanke på transport. Det var fint å kunne ta ut massen der, slik at vi ikke trengte å frakte stein nede i Bagn sentrum – hvor det er mye trafikk og masse folk. Miljømessig ble det også kortreist stein, forteller Rønningen.

– Slik miljøsertifisering er bra, fordi den krever bevisstgjøring blant alle de involverte. Det setter også krav til styringen av prosjektet. Det gjør at vi alle tar riktigere, grønnere valg. Dette gir jo ikke bare begrensninger, men også nye muligheter. I noen sammenhenger vil jeg faktisk si at det gav oss flere valgmuligheter enn hva vi normalt ville vurdert.

Ferdig ti måneder før tiden

Bagn – Bjørgo er ikke bare blitt grønn, men også ferdig mye hurtigere enn planlagt. Det skyldes flere forhold, mener Rønningen.

– Entreprenørene vi fikk pristilbud fra var godt forberedt. Skanska vant anbudet til slutt, og de kom ganske godt forberedt til planleggingsmøtene med oss, og de fortalte oss at de hadde sett en del muligheter i prosjektet. Videre så vi etter hvert at vi kunne effektivisere ved å snu litt om på rekkefølgene vi kunne gjøre ting på, blant annet ved å lage en ankomsttunnel. Dette gjorde at vi kunne spare en del tid.

– Vi fant en del løsninger sammen med entreprenør ganske tidlig i prosjektet, og det slo godt ut. Vi ble enige om å forsøke å levere prosjektet tidligere enn bestilt, og Skanska fikk mer koordineringsansvar – blant annet for HMS og elektro. Det gjorde at vi fikk raskere fremdrift enn om Vegvesenet skulle tatt oss av den samkjøringen.

– Videre har vi vært flinke til å unngå kritiske linjer, og vi har dratt nytte av et godt samarbeid. Alle parter har vært løsningsorienterte, og vi har kuttet tid og penger i mange små og store sammenhenger. Vi turte å sette oss ned og snakke om ting; både tid, penger og fremdrift. Det gjorde det også mulig å diskutere noen tøffe ideer underveis. Det ble et bra team.

Tidligere har Skanska fått CEEQUAL-godkjent et kraftverk i Nord Trøndelag. Skanska og Statens vegvesen jobber også med CEEQUAL-sertifisering av OPS-prosjektet rv. 3/25 i Løten/Elverum. Flere entreprenører jobber også for å oppnå CEEQUAL-sertifisering på andre prosjekter, ifølge Statens vegvesen.

Fakta:

  • E16 Bagn-Bjørgo er utvidet til 8,5 meters veibane, og følger i stor grad dagens trasè fra Klosbøle til Bjørgo.
  • Største utbedring er omlegging av Kjerringsvingen på fylling, og tunnel istedenfor den bratte og svingete Bangskleiva.
  • Det skal gjennomføres sikringstiltak på «gamle» E16 i Bagnskleive. Veien blir fylkesvei, og omkjøringsvei når tunnelen er stengt.
  • Den nye veien har en styringsramme på 1,6 milliarder 2019-kroner. Prognose for sluttkostnad er ca. 50 millioner lavere enn styringsrammen.
  • Staten har bidratt med 1,18 mrd., mens bilistene bidrar med 370 millioner kroner i bompenger.

(Kilde: Statens vegvesen)