Veilysanlegget ble satt opp i rekordfart og var ferdig allerede i september. Nå håper Statens vegvesen at veilysene fører til at flere sykler og går også i mørketiden. Foto: Anni Kari Pedersen/Statens vegvesen
Publisert: 07.12.2023 

Veilys til gående og syklende i Oppdal

Statens vegvesen etablerte 800 meter veibelysning langs rv.70 fra Gamle Kongeveg til Vangslia. Anlegget ble satt opp i rekordfart og håpet er at enda flere benytter gang- og sykkelanlegget selv om vi er inne i mørketiden.

– Vi håper dette bidrar til at enda flere bruker gang- og sykkelanlegget til Oppdal sentrum også nå når det er mørkt, sier prosjekteringsleder Kine Nilsen i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

Statens vegvesen har satt opp vegbelysning på gang- og sykkelveien langs riksvei 70 fra Gamle kongevei til Vangslia i Oppdal sentrum. Strekningen er på 800 meter. Dette gir både økt sikkerhet og fremkommelighet for de sårbare trafikantene.

Gjennomført i rekordfart

Nilsen forteller at prosjektet har vært sterkt ønsket fra kommunen og publikum, og hun er meget godt fornøyd med at arbeidet ble fullført i rekordfart.

– Vi startet rett etter sommeren og arbeidet var ferdig allerede i september, sier Nilsen. Arbeidet på strekningen ble helt ferdig før mørketiden satte inn.

John Ketil Brøndbo, som er byggeleder Elektro, er også fornøyd og gir honnør til entreprenørene Otera Traftec og Solberg maskin for godt samarbeid.

– Entreprenørene forstod hva vi var ute etter og løste oppgavene på en god måte underveis, sier Brøndbo.

Arbeidet har kostet 2,5 millioner kroner.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur