Tunneloppgraderingen i E16 Hernestunnelen er blant de Vegvesen-arbeidene som tar helt fri i påsken, for å sikre fremkomsten for alle som skal til og fra påskeferie. Foto: Statens vegvesen
Publisert: 26.03.2024 

E16 Bergen–Voss: Ingen planlagte arbeider på dagtid i påsken

Slik bidrar Vegvesenet til fremkommelighet for påskeferierende bergensere, og andre i området.

Statens vegvesen ønsker å bidra til god fremkommelighet for bergenserne, både når de skal ut av byen på vei til påskeferie, og når de skal inn til byen igjen på vei hjem fra påskeferie.

– I perioden 22. mars (fredag før palmehelgen) til tirsdag 2. april (første arbeidsdag tirsdag etter påske) har vi ikke planlagt noe arbeid på dagtid på E16 fra Bergen til Voss.

– Det vi aldri kan gardere oss mot, er behovet for akutt arbeid. Det må i så fall vurderes der og da. Men vi planlegger altså ikke noe arbeid på dagtid, for på den måten å kunne bidra til at påsketrafikken forhåpentlig flyter så godt som mulig.

På natt vil det bli noe arbeid frem til natt til skjærtorsdag i enkelte av tunnelene mellom Bergen og Voss. Men dette er altså utelukkende nattarbeid, som ikke ventes å ha stor betydning for påsketrafikken.

På E16 ved Skorve ved Evanger er det fortsatt lysregulering med kort venting på grunn av krevende langvarig utfordring med erosjonsutfordringene i svingen der.

– For bergensere som skal rv. 7 til Hardangervidda, kan vi opplyse om at det frå klokken 07–19.00 på fredag 22. mars og palmelørdag vil skiftes ut rekkverk på en kortere strekning mellom Hardangerbrua og Eidfjord. Vi har forståelse for at trafikantene ideelt sett kanskje ikke ønsker noe arbeid overhodet på vegene i denne perioden på dagtid. Men dette er altså det eneste i området. Og trafikken gjennom det korte området blir lysregulert med fornuftige venteintervaller, så trafikken skal dermed flyte fint.

For tunneloppgraderingen gjelder dette

E16 Dalevåg-, Dalseid-, Trollkone-, Hyving- og Hernestunnelen:
Siste nattestengning blir torsdag 21. mars (natt til fredag, åpner klokken 05.30).

Første stenging etter påske blir tirsdag 02. april (oppstart klokken 20.00 ).

Rv.555 Damsgårdstunnelen

Her blir det påskeferie og fri ferdsel i påskeuken.

Siste nattestengning blir torsdag 21.03 (natt til fredag).

Første stenging etter påske starter mandag 01.04 (natt til tirsdag).

E39 Glaskartunnelen

Entreprenøren jobber disse tidene:

Søndag 24.03.24, 21.00–05.30
Mandag 25.03.24, 21.00–05.30
Tirsdag 26.03.2024, 21.00–05.30

Tilsvarende for Eidsvågtunnelen nordgående løp 01.00-05.30.

Deretter blir det påskeferie, og arbeidene starter opp igjen etter påske natt til tirsdag 02.04.

E39 Jernfjell- og Skrikebergtunnelen

Påskeferie fra torsdag 21. mars klokken 18:00 til tirsdag 02. april klokken 08:00.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur