Foto: Dagrunn Husum
Publisert: 26.10.2022 

E18 Vestkorridoren lanserer digital støykalender for naboer

Er du nabo til E18 Vestkorridoren-utbyggingen, kan du heretter hente informasjon om planlagte støyende arbeider nær deg fra Vegvesenets digitale støykalender Bulder.

Klokka 12 i dag lanserte nemlig Statens vegvesen Bulder. Det er en nettbasert støykalender som forteller hvilke anleggsarbeider som Vegvesenet og entreprenør for arbeidet planlegger fram i tid. På et søkbart kart kan naboer og andre interesserte finne informasjon om planlagte anleggsarbeider de neste ukene. Symboler i gult og rødt på kartet forteller hvor mye det planlagte arbeidet vil støye, når på døgnet det vil foregå støyende arbeider og hvor støykilden er lokalisert.

FoU-samarbeid knyttet til anleggsarbeider på E18 Vestkorridoren

Den digitale støykalenderen Bulder er utviklet som et forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU) i samarbeid mellom Statens vegvesen v/ utbyggingsprosjektet E18 Vestkorridoren og Smart Inspection AS. I første omgang er Bulder utviklet for de pågående anleggsarbeidene på E18 Lysaker-Ramstadsletta, som er første etappe på E18 Vestkorridoren. Det kan etter hvert være aktuelt å ta i bruk tjenesten også for andre utbyggingsprosjekter i tettbygde områder.

Den digitale støykalenderen BULDER ble lansert 26. oktober. Illustrasjon: Statens vegvesen

Støykalenderen Bulder er første versjon, menpå sikt kan det være aktuelt å utvide tjenesten til å omfatte informasjon om prognoser for støv og rystelser.

Bedre forutsigbarhet for naboene

Rundt 5000 mennesker bor i dag innen 100 meters avstand fra den pågående anleggsvirksomheten til E18 Vestkorridoren i Bærum. Mer forutsigbar informasjon om hva som kan forventes av støy nær egen bolig har stått høyt på ønskelista til mange av naboene. Flere har også ønsket mer informasjon om hvordan støysituasjonen blir når anleggsarbeidene er ferdig og nye E18 åpner for trafikk. Med støykalenderen Bulder er svarene nå kun noen tastetrykk unna. Slik ønsker Statens vegvesen å bedre forutsigbarheten og gjøre hverdagen enklere for de som bor nær anleggsområdet.

– Statens vegvesen ønsker å gjennomføre anleggsarbeidene våre med minst mulig ulemper for naboene våre. Men vi klarer dessverre ikke å bygge et så stort prosjekt som E18 Vestkorridoren uten å påføre nærområdet støy og andre ulemper. Jeg er derfor glad for at vi nå, gjennom Bulder kan tilby oppdatert informasjon som gjør det enklere for de som er berørte av anleggsarbeidet å planlegge fram i tid, sier Hege Brænna som har vært Vegvesenets prosjektleder for utviklingen av støykalenderen Bulder.

– I utviklingen av støykalenderen Bulder har vi hatt et sterkt fokus på å ivareta naboer og berørte parter i anleggsperioden. For oss i Smart Inspection har det vært spennende å utvikle denne tjenesten i samarbeid med en innovativ kunde som Statens vegvesen, sier daglig leder Tor Åge Fjukstad i Smart Inspection AS.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur