Statens vegvesen jobbet onsdag kveld med å kartlegge skadene i Jernfjelltunnelen. Foto: Statens vegvesen
Publisert: 28.09.2023 

E39 Jernfjelltunnelen blir stengt på ubestemt tid

Statens vegvesen jobbet onsdag kveld med å få oversikt over skadene etter bilbrannen i tunnelen.

Det var i 15.30-tiden onsdag at bilbrannen oppstod i tunnelen mellom Gulen og Masfjorden.

– Tunnelen vil bli stengt en stund, og det er for tidlig å si noe konkret om hvor lenge. Nå må vi først få full oversikt over skadeomfanget, sier byggeleder Frode Tufteland i Statens vegvesen.

– Statens vegvesen har mobilisert alle nødvendige ressurser, både geolog, elektroressurser og annet personell, og er i gang med å inspisere tunnelen og skadene. Vi vil starte reparasjonsarbeidet så snart omfanget er avklart.

Omkjøring via E16 og riksvei 5

Tunnelstengingen fører til at trafikken må omdirigeres.

Anbefalt omkjøring er E16 Bergen–Voss-Lærdal, ferjesambandet Fodnes–Mannheller (riksvei 5), og riksveI 5 via Sogndal til Skei. Ferjesambandet Fodnes–Mannheller har ruter gjennom hele natten.

På grunn av tunneloppgraderingsarbeid mellom Trengereid og Voss, og rassikringsarbeid i Aurland, vil det være kontinuerlig ledebilkjøring på E16 mellom Bergen og Lærdal.

Det vil også være ledebilkjøring i forbindelse med arbeid på riksvei 5 i Frudal- og Fjærlandstunnelen, med gjennomkjøring hver halvtime.

Søk trafikkinformasjon

Statens vegvesen oppfordrer trafikantene til å sjekke trafikkinformasjon på vegvesen.no/trafikkeller appen Vegvesen Trafikk.

– Vi beklager ulempene situasjonen medfører for trafikantene, sier Tufteland.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur