Væretunnelen E6 Ranheim Værnes. Foto Nye Veier
Emner
Tekst
Gunn Iren Kleppe
Publisert
03.11.2021

E6 Ranheim - Værnes

Det er allerede utført mye arbeid det første året av utbyggingen. ACCIONA er totalentreprenør, og bruker sitt «self-performing*» konsept—der det er aktuelt—for å ha kontroll på kritiske aktiviteter og dra nytte av egen kjernekompetanse.

Første september markerte ett år siden oppstart på arbeidet med den nye E6 mellom Ranheim og Værnes (E6 RV). Her bygger Nye Veier, med ACCIONA som totalentreprenør, 23 kilometer med firefelts motorvei og tre tunneler med doble løp, nye veikryss og nye broer. Utbyggingen skal redusere reisetiden og forbedre trafikkflyt og -sikkerhet. Ferdigstillelse av den 4,3 Milliarder NOK (ekskl. MVA) store kontrakten er satt til 2025.

Det har vært fokus på å opprettholde fremdriften samtidig som man har gjennomført smittevernstiltak mot Covid.

Ifølge Nye Veiers årsmelding for prosjektet, hadde det vært foretatt over 500 sprengninger. I Væretunellen hadde de rukket 822 meter (av 1600), i Stavsjøfjelltunnelen 665 meter (av 1700), i Helltunnelen sør 390 meter og nord 288 meter (av totalt 3800).

– Dette prosjektet er unikt i og med at entreprenørens rolle er mer omfattende enn i andre EPC [«Engineering, Procurement and Construction»] prosjekter. Det betyr ekstra risiko men også muligheter, og krever større ferdigheter og kunnskap, sier Jacobo Arnanz, anleggsdirektør for ACCIONA i Norge.

– Når det gjelder budsjett og størrelse, er det et middels stort prosjekt for ACCIONA. Men når det kommer til fagområder og bredden på spesialkunnskap, er det et enormt prosjekt.

Tilnærming

– Når det gjelder tilnærming, ga tidlig involvering av totalentreprenør og den integrerte samhandlingsfasen Nye Veier og ACCIONA bedre forståelse av hverandre, større kunnskap om prosjektets utfordringer og muligheter, og skapte et sterkt engasjement for samarbeid under bygging for å oppnå de de beste løsningene for samfunnet, forklarer Arnanz, som understreker at tunnel-underentreprenøren LNS [Leonhard Nilsen & Sønner] også var involvert i denne fasen.

ACCIONA finner sitt «self-performing» konsept fordelaktig i planlegging av prosjekter og minimering av risiko og kostnader, samtidig som det gir bedre kontroll med kvalitet. Det er foretrukket fremfor å bruke underleverandører, spesielt i prosjekter med høyere risiko, kostnader eller kritiske tidsfrister.

– «Self-performance» er et verktøy som gir kontroll både på enkelte kritiske aktiviteter og muligheter for å ta i bruk kjernekompetanse i noen aktiviteter, slår han fast.

I E6 RV-prosjektet inkluderer det prosjektering, anskaffelser, prosjektledelse og driving av tunneler. Noen ytterligere byggeplassaktiviteter er for tiden under vurdering. ACCIONAs hovedkontor bidrar også med betydelig teknisk assistanse.

En fleksibel tilnærming er viktig i å kunne forstå og imøtekomme eventuelle bekymringer fra interessenter, og har vært en suksessfaktor i å kunne signere kontrakten.

Status, fremdrift, metoder

Bygging av de nye tunnelene startet i slutten av 2020, som en kritisk del av prosjektet. Tilhørende arbeid i dagen pågår, og i løpet av de neste månedene må detaljprosjektering fullføres og noe ytterligere arbeid i dagen starte opp, inkludert hovedbroene. I tunnelbyggingen pågår fire driv samtidig.

Jacobo Arnanz, Construction director for ACCIONA in Norway. Foto ACCIONA

– Å drive sprengning opp til åtte ganger om dagen nær en eksisterende hovedvei medfører selvfølgelig noen utfordringer, i hovedsak i forbindelse med omdirigering av trafikk, sier Arnanz.

Driving av tunneler skjer med boring og sprengning.

– Det er en ekstra utfordring for ACCIONA, siden norsk sprengningsvirksomhet er verdenskjent for sine prestasjoner, og her utfører ACCIONA sprengningen i «self-performance» i flere driv, forteller Arnanz, som er takknemlig for støtten fra sentrale lokale underentreprenører.

Så langt har det ikke vært noen store overraskelser, men noen innledningsvise utfordringer håndteres i samarbeid med Nye Veier og interessentene.

ACCIONA har over 100 teknikere og nesten 100 arbeidere på byggeplassen, i tillegg til rundt 100 arbeidere fra underentreprenører. Brakkeleiren, som er etablert og drevet av ACCIONA, ble designet med tanke på Covid-hensyn.

Miljø og innovasjon

Prosjektets bærekraftmål inkluderer opp til 40 % reduksjon i CO2-utslipp sammenlignet med 2017-nivået for byggevirksomhet.

Et innovativt FoU-initiativ innebærer et samarbeid med SINTEF og Norske Skog, der man tester aske fra papiravfall som substitutt for sement i å stabilisere kvikkleire. Lykkes man, kan det få betydning for CO2-reduksjon i fremtidige prosjekter.

Og gjennom et samarbeid om biologisk mangfold med NTNU ved hjelp av et nyutviklet program fra Thelma Biotel, overvåkes fisken i Stjørdalsfjorden i sanntid for å undersøke eventuell påvirkning fra byggevirksomheten.

Videre skal eksisterende kulverter og gyteområder utbedres for å avhjelpe fiskevandring og formering.

BIM

BIM anvendes på nivå tre. Arbeidere på byggeplassen har tilgang på BIM-modellen via mobile enheter og kan også legge inn informasjon via en app. Nye Veier har tilgang på alle digitale verktøy som brukes i prosjektet, inkludert BIM-modellen, med anledning til å gi feedback. Ved ferdigstillelse vil det være en digital tvilling i form av en «Asset Information Model» (AIM), basert på BIM-modellen.

Illustrasjon: Nye Veier

Arnanz tror digitale verktøy er et «must» for fremtidig byggevirksomhet, selv om det trengs noe forbedring.

– Jeg forventer at om noen få år vil alle involvert i byggevirksomhet beherske, som del av nødvendige ferdigheter, alle digitale verktøy som trengs for å ha tilgang til, administrere og lagre informasjon som trengs for å bygge. Det vil effektivisere prosessene og forenkle deling av erfaring og informasjon, tror han.

– ACCIONA fokuserer på store komplekse prosjekter som krever bærekraftige løsninger der vi kan dra nytte av vår omfattende erfaring med «Design and Build» prosjekter både i Norge og internasjonalt. Vi er svært selektive i valg av anbud, men vi har identifisert flere interessante prosjekter i Norge hvor vi mener vi kan tilføre verdi, og som vi vurderer. Vårt mål er å bli en sentral og stabil aktør i det norske markedet, i nært samarbeid med lokale virksomheter, avslutter Arnanz.

*) Bruk av eget maskineri og personell.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur