Foto: Statens vegvesen
Thor Lynneberg
Publisert: 28.02.2023 

E69 Skarvbergtunnelen: Trosset dårlig vær og fjell

Til våren åpnes den nye Skarvbergtunnelen, som ligger på E69 mot Nordkapp. Jobben ble tøffere enn ventet, men trafikantene hadde mye godt i vente.

– Strekningen har vært rasfarlig, veien er dårlig og den eksisterende tunnelen er smal. Den gamle tunnelen ble åpnet i 1969. Det er kommet en rekke minstrekrav til tunneler siden den gang, forteller prosjektleder Edgar Olsen i Statens vegvesen.

E69 er den eneste innfartsveien til Nordkapp kommune. Det betyr at alt som skal fraktes ut eller inn, fisk eller folk, er avhengig av at den er åpen og tilgjengelig. Det har ikke alltid vært tilfelle.

– På vinteren er veien ofte stengt. Det er ofte nedsatt hastigheter i begge portalområdene, og det er kuldeporter som jevnlig trenger service og vedlikehold, samt høydemarkeringer som blir påkjørt utallige ganger.

Dårlig fjell

Prosjektet omfatter en strekning på 6,8 kilometer i Porsanger kommune, mellom

Olderfjord og Nordkapp. Den nye Skarvbergtunnelen blir 3.460 meter lang, i tillegg kommer to portaler på totalt 95 meter.

Foto: Statens vegvesen

– Entreprenøren holder på med testingen av den nye tunnelen, og Statens vegvesen startet opp med SAT i november, for å sikre at alt fungerer som det skal. Vi skal også drive opplæring av personale som skal stå for drift og vedlikehold, samt at vi skal ha brannøvelser sammen med nødetatene. Åpning finner sted etter at vi er ferdig med dette og har fått en sikkerhetsgodkjenning av tunnelen. Går det som planlagt, skjer det i løpet av februar eller mars neste år, mener Olsen.

Skanska har vært totalentreprenør i prosjektet.

– Den største utfordringen for oss har vært kvaliteten på fjellet. Dårlig fjell har skapt et enormt behov for sikring, sier prosjektleder Tor Gildestad.

Endringen i tung sikring illustrerer problematikken. Kontraktsmengden for komplette sikringsbuer ble beregnet til 60, mens det faktiske antallet ble 805. Antall forbolter spratt opp fra 3.000 til 19.852. Det ble også brukt 500 prosent mer injeksjonsmiddel enn ventet.

– Vi var forberedt på dårlig fjell, men ikke i dette omfanget. Det har doblet byggetiden til to år. Vi har fått på plass en enorm mengde armerte sprøytebetongbuer, og vi måtte ned på halve salvelengder, med speiling, mens vi drev oss gjennom store deler av tunnelen.

Mye vær og vind

Trafikkavviklingen har gått bra mens anleggsarbeidet har pågått, selv om det har vært en kilometer ute i dagen hvor entreprenøren har bygget ny vei parallelt med den gamle.

– Vi har sørget for brukbar trafikkavvikling, med lysregulering og kjøring i ett felt i anleggsområdet . Dette har entreprenøren fått til på en fin måte, forteller Olsen hos Statens vegvesen.

Været har vært mer trøblete.

– Det er mye vind, med fokk og påfølgende stengte veier. I perioder har vi jobbet fra begge sider i den nye tunnelen, mens veien fra den ene til den andre siden har vært stengt. Det har altså i perioder ikke vært mulig å komme seg fra sørsiden til boreriggen på den andre siden. Vi har også hatt skader på telt på grunn av vinden, og telt har blåst overende. Det er definitivt en del utfordringer forbundet med å jobbe i så værharde strøk. Vi må passe på tingene våre, ellers blåser de rett og slett av veien.

Hos Skanska kan Gildestad bekrefte det:

– Vi hadde en lastebil som kjørte av veien her i nærheten, tidligere i dag. Dette skjer dessverre temmelig ofte. Det er mange vogntog og busser som har blåst av veien, spesielt der vi holder til – Skarvbergvika – i den nordre delen av anlegget. Det er ikke lenge siden vi hadde vindkast på 56 sekundmeter. I 2020 blåste et verksted sammen, og et verkstedtelt tok fyr. Vi mistet verdier for millioner av kroner.

Gildestad omtaler logistikken der oppe som «helt ekstrem» i vinterhalvåret, med stengte veier og store avstander. Eksempelvis er det 14 mil til flyplassen i Alta.

– Skarvbergtunnelen er jo det eneste alternativet for de som skal til Honningsvåg eller Nordkapp. Det betyr at når denne delen av E69 er stengt, så er vi effektivt isolert her ute.

Moderne tunnel og rasteplass

Den nye veien blir en helt ny opplevelse for de som ferdes der, både fastboende, næringsdrivende og turister.

– Dette er en moderne tunnel med brannvern-ventilasjon, med standard sikkerhetsutrustning. Det er nødtelefoner gjennom tunnelen, og slukkevannskummer på hver side. De er temmelig store. Jeg tror det er 10 kubikkmeterstore tanker, som er isolert godt med varmekabler, opplyser Olsen.

– Det var en rasteplass i området også tidligere, innerst i Skarvbergvika. Den ruster vi opp. Det er et poeng å ha den åpen, både sommer og vinter. Det er en påkostet rasteplass, som vi venter vil bli mye brukt. Den ligger i et svært idyllisk område. Det stopper mange turister der, og vi legger til rette for at campingbiler skal kunne parkere, i tillegg til biler og busser. Det ser veldig bra ut, og vi er veldig fornøyd med arbeidet. Dette er en totalentreprise hvor entreprenøren står både for prosjektering og bygging. Vi har stilt krav til hvordan rasteplassen skal være, men det er de som har prosjektert den. Resultatet er veldig bra. De har ikke tatt noen snarveier.

Prosjekteringen har Norconsult stått for.

– For mange av oss i teamet har dette vært den første totalentreprisen hvor vi har jobbet under entreprenør. I vanlige rådgiverentrepriser prosjekterer vi oss ferdig først, og så bygger entreprenøren det som er prosjektert. Denne gangen ble det mer prosjektering, mens byggingen pågikk. Vi måtte altså sørge for at vi alltid var i forkant av det som skal bygges, forteller oppdragsleder i Norconsult, Ronny Gerhardsen.

– Resultatet var at vi jobber veldig tett med både Skanska og Statens vegvesen i begynnelsen, og at det ble litt mindre hektisk utover i prosjektet. I perioder var vi i kontakt daglig. Dette synes vi har vært veldig spennende, og lærerikt for oss. Vi har fått et mye bedre innblikk i hvordan entreprenør tenker, og hvordan de i praksis bygger ting. Det har gjort det enklere for oss å levere løsninger som har gjort det mindre komplisert for Skanska å bygge. Et eksempel er at vi prosjekterte slik at de kunne gjenbruke forskalinger fra den ene til den andre siden, i forbindelse med portalene.

– Vi er svært fornøyd med at vi har klart å levere alt Skanska har hatt behov for, til enhver tid. Vi har vært fremoverlent, og levert den kvaliteten som trengs når det har dukket opp uventede ting fra sidelinjen. Vi er også svært spent på sluttresultatet, når det nå står ferdig neste år. Ikke alt blir synlig før om noen år, når ting gror seg skikkelig til, men vi tror resultatet blir veldig flott.

Fjerner vei og stenger tunnel

Når den nye veien åpner, vil aktørene fjerne den gamle veien langs Porsangerfjorden.

– Vi fjerner kantstein, asfalt og slikt. Alt skal bort på den gamle strekningen. Vi runder også av terrenget litt, slik at det ikke skal se ut som om det er en vei der lenger. Det blir imidlertid en sti der, for de som vil rusle. Den gamle tunnelen blir også stengt, sier Olsen.

Den gamle tunnelen skal miljøsanneres.

– Det betyr at vi fjerner alt som potensielt kan være miljøskadelig, så snart Statens vegvesen åpner den nye veien. Vi tømmer tekniske rom, som inneholder gamle trafoer med tilhørende olje, blant annet. Videre er det lys i taket, og skilt. Alt dette tar vi ut, og kjører til godkjente mottak. Til slutt pigger vi ned portalene i hver ende, og armeringen kjører vi på mottak som stål. Betongen som gjenstår inngår som godkjent fyllmasse, så den bruker vi med løsmasser for å stenge tunnelen, sier Gildestad.

Åpning av blir trolig i mai.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur