Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » En mer rettferdig fordeling bør komme
En mer rettferdig fordeling bør komme Illustrasjon: iStock

En mer rettferdig fordeling bør komme

– Vi trenger en mer rettferdig, forutberegnelig og hensiktsmessig fordeling av grunneierbidrag ved utviklingen av tomteområder og andre arealer. Skal vi få til det, blir vi nødt til å vurdere andre måter å tenke på vedrørende fordeling av utgifter i nye utbyggings- og fortettingsområder.

EMNE: Juridisk
PUBLISERT: 21.October.2019

Advokat Anders Evjenth er partner i Advokatfirmaet Hjort, og har jobbet med utredning av alternative systemer for hvordan man skal bygge opp en modeller for innhenting av grunneierbidrag. I Samferdsel og Infrastruktur tenker han litt høyt.

Muligheter

– Fra før har vi et litt usikkert system, der man ikke helt riktig vet hva som vil bli pålagt av kostnadsdrivende tiltak i et prosjekt, og man derfor ikke uten videre kan se for seg hvilke kostnader dette vil utgjøre. Dette er forvirrende for alle parter i et fremtidig infrastruktur- og byggeprosjekt, så vi trenger et annet system, understreker advokat Evjenth.

Foto: Advokatfirmaet Hjort

Hvordan kan det løses slik dere ser det?

– Dersom vi ser for oss at man leger om bidragsordningen utviklingsområder, er det mulig å se for seg mange forskjellige løsninger, men jeg skal komme inn på tre forskjellige her, innleder han. Og minner om at det allerede i dag er slik at om du avhender en eller flere tomter tomt, så ligger det innebygget en beskatning denne transaksjonen.

– Dersom vi i stedet ser for oss det en omreguleringsavgift, ville vi ville man se for seg å avgiftsbelegge verdiøkningen den nye reguleringen av tomten utgjør for grunneier. Disse inntektene kan da brukes til infrastrukturinvesteringer for den nye utbyggingen.

Forbedringsavgift og utbyggingsavgift

Dette høres ikke som noen enkel og forståelig løsning?

– Et annet alternativ er alternativ, er som kan kalles en «forbedringsavgift». Det er jo nemlig slik at de færreste byggeprosjekter i dag – i alle fall i sentrale strøk – skjer på jomfruelige arealer. Ofte er det snakk om rehabilitering eller fortetting, og det betyr at man ser på en forbedring av eksisterende arealer. Dermed kan man tenke seg en beskatning av verdiøkningen selve forbedringen medfører for nye og eksisterende arealer, noe som muligens vil kunne treffe noe bedre enn alternativ 1, sier han.

Men du er ikke så begeistret for den heller?

– Et tredje alternativ, som på mange mener synes å være det systemet som vil kunne treffe best, og som samtidig sørger for en fordeling av grunneierbidragene i prosjektene. Det betegnes ofte som en «utbyggingsavgift». Da tenker vi oss at man setter seg ned i begynnelsen av prosessen og spør seg selv: Hva er det som trengs? Vei, vann, kloakk, utearealer, skoler, barnehager mv. Alt tas med i betraktning –kommer man frem til et pengebeløp fordelt pr m2 BRA.

Er det nå det begynner å bli vanskelig?

– Skal man forsøke å finne et mer rettferdig system for å utvikle eiendommer, så blir det uansett vanskelig. Utfordringen er å søke å fordele kostnadene til offentlig infrastruktur på de som høster verdiøkningen disse påfører arealene ved at de blir utbyggingsklare.

– Det er også viktig å få et system som oppleves som rettferdig og legitimt for utbyggere og grunneiere. Det skal være forholdsmessig, slår advokat Evjenth fast til slutt.

Mest Lest

Hvordan skape trygge veier for flere trafikantgrupper?

Autonomt nullutslipps containerskip sjøsettes neste år

Arrangerer byfrokost om sikkerhet og byutvikling

Jernbaneoppgjør på Jernbaneforum 8.mars

Historisk landstrøm-satsing: En milepæl

Selvgående kantklipp eller stormaskiner

Norges beste vegutbygging skjer like oppunder polarsirkelen

Ferjefri E39 er godt i gang, men gjennomføringen vil ta mer enn 20 år

Stor forbedring langs Seljordvannet

Ny administrerende direktør i Asplan Viak

Skal bygge fremtidens digitale jernbanenett

Arbeidet med oppgradering av strekningen Storo-Disen har startet

Merkedag 4. desember: Santa Barbara

– Hold avstand til Glomma nedenfor Hanestad

Stor leveranse til Norges største samferdselsprosjekt

No kan du avgjere kvar vi finn den vakraste vegen i landet

Blir Norges første kvinnelige vegdirektør

Vil bygge energivennlige veier

Kortreiste trebruer til E6

Mer fleksibel lysregulering kan gi kortere køer

Rejlers Norge selger Rejlers Telecom til OneCo

Ble årets unge talent

FLIRT-togene inntar Gjøvikbanen

Samferdselsministeren foreslår høgare fartsgrense på fleire strekningar

COWI kjøper rådgivningsselskapet AnkoNova

Godt ut i skandinavisk sammenligning

To-tonneren spesialtilpasses det norske markedet

Denne gatebenken kan hindre bilterror

Norconsult og Akvaplan-niva inngår strategisk samarbeid

Gjenbruk av asfalt blir viktig i fremtiden

Ny E6 med Gemini Connected

Gjennomslag på Follobanen

Regjeringen vil dele data fra samferdselssektoren – ønsker flere smarte løsninger

Undersøker dyrepåkjørslene

Sweco sikrer støytiltak langs nye E6

Er vann dyrt, Morten Meyer?

Solvik-Olsen på inspirasjonsmøte hos rådgiverbransjen

Vegvesenet er i gang med digital vegbygging

AF Gruppen og Nye Veier åpner E18 Tvedestrand – Arendal tre måneder tidligere enn planlagt

Norge kan få verdens første flytende hengebro

EBA, Nye Veier og RIF fortsetter møtesamarbeidet

Trafikksikkerhet på fremtidens vegnett

Hvordan skaper vi en sikker by?

Drøftet punktligheten

Erna Solberg til arrangement om smarte byer

Hvordan kan «villmark» bli en naturlig del av byen?

Trondheimsområdet får byvekstavtale

Kan bli spennende testområde for nye transportløsninger

Som planlagt mellom Tvedestrand og Arendal

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

En eventuell streik vil få store konsekvenser for flytrafikken

Dobbeltsporutbyggingen gjennom Eidsvoll i rute

Sweco vant oppdrag på Gjøvikbanen

Tre grunner til å spre jernbaneutbyggingene ut i tid

Bane NOR gir verktøyene som sikrer at godset kommer fram

NRC Group skal oppgradere Nordlandsbanen

Er det mulig å realisere ideen om hyperloop i Norge?

Rekordoptimisme blant maskinentreprenørene

Smarte havner: Må legge om coastholdet

Investerer 90 millioner i nye maskiner – tredobler produksjonskapasiteten

Kraftig reduksjon i klimagassutslippene fra vegtrafikken

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

NASTA og SINTEF skal utvikle utslippsfrie gravemaskiner

Skarvbergtunnelen utsettes mer

Tunneler og bruer vil tåle jordskjelv

Blir hovedleverandør av steinmaterialer til Follobanen

Roser partiene for fjerning av maskinskatten

DigiTUN: Skal sette skikkelig standard

SJ skal bidra til eit betre togtilbod til passasjerane for ein langt lågare pris for staten

– Dette er et flott forbilde for hvordan firefelts-veger bør bygges

Disse blir regionale ledere i Spordrift AS og Bane NOR

Oslo er kåret til miljøhovedstad

Vellykket fagdag med fyllingsdammer som tema

Robust levering til Norges største samferdselsprosjekt

NCC overtar asfaltfabrikkene til Franzefoss Pukk

Har norsk vegbygging vært dyr og lite effektiv?

Oslo Havn vant pris for Norges beste uterom

Ny guide gir bedre VA-forvaltning

Trafikkavtalen med Go-Ahead er signert

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Oslo Havn KF bygger elektrisk nullutslipps miljøbåt

Bygger Norgeshistoriens største veiprosjekt

Historien om menneskene som sprengte i fjell

Utvikler instrument for å måle avstand til grunnfjell

Avinor forbereder utbygging på Tromsø lufthavn

Fra fem dager i uken til annen hver dag

Folk er opptatt av drikkevannet sitt

Entreprenørar skal tidlegare inn i Statens vegvesen sine prosjekt

Forslag til endringer i jernbaneloven på høring

Vil løse byenes utfordringer på Arendalsuka

BA-næringens innovasjonskonferanse runder 15 år

Bærekraftig mobilitet: Etterlyser mer politisk mot

Trafikksikkerhet må ikke tas for gitt

Skritt for skritt mot utslippsfri byggeplass

Solid oppstart i nord for Feiring Bruk

Åpning av den nye jernbanen: Gir 12 minutters reisetid mellom Larvik og Porsgrunn

Flirt-tog nr 100 overtatt

To norske talenter utvalgt til Young Professional

– En milepæl: Biogass-fabrikken er offisielt åpnet

Statnetts planer for nettutviklingen klar