Foto: Tor Arvid A. Gundersen / Statens vegvesen
Emner
Publisert
06.11.2019

En velsignelse på 9,4 kilometer

Før jul åpner den nye tunnelen mellom Hjartdal og Seljord. Folk i området venter spent, sammen med pendlere, yrkessjåfører og hytteiere, melder Statens vegvesen.

– Veiprosjektet E134 Gvammen – Århus er et viktig del av oppgraderingen av sambandet mellom øst og vest, Oslo og Haugesund. Vi korter ned veien 11 kilometer. Kjøretiden blir redusert med 15 minutter for personbil, og 18 minutter for tyngre kjøretøy. Det er tunnelen som korter ned reisetiden. Den er på 9,4 kilometer, så dette er mer eller mindre tunnelprosjekt med tilkobling i hver ende, forteller prosjektleder Trond Øygarden hos Statens vegvesen.

I innspill til Nasjonal transportplan heter det om strekningen at vegen gjennom Hjartdal, forbi Nutheim og gjennom Flatdal er problematisk enkelte steder. Mellom Seljord og Åmot er det enkelte partier med dårlig kurvatur og bredde. Fra Åmot og vestover langs Vinjevatn og til Haukeligrend er det mange partier med dårlig geometri, spesielt kurvatur.

Bedre for tunge vogntog

Foto: Tor Arvid A. Gundersen / Statens vegvesen

– Vi sparer 250 høydemeter. Det er viktig, særlig for vogntog. Det var tøft for dem over gamleveien. Det har vært fremkommelighetsproblem særlig opp Nutheimsbakken, som er smal og svingete med mye stigning. Det er stans der hver eneste vinter, på grunn av manglende veigrep og kjetting, sier Øygarden.

– Vi merker at dette er et veldig etterlengtet tiltak, spesielt for næringstransporten. Vi hører stadig fra de mange pendlerne på denne strekningen. Det er også mange som bruker veien til og fra hytta. De venter alle at det nå bli lettere å komme frem.

– Vi får veldig mange positive tilbakemeldinger fra de som bor i Hjartdal og Seljord. Folk blir knyttet tettere sammen i området, i og med at de får tunnel.

Problemer med mye vann

Tunnelbyggingen startet i desember 2014, med noen forberedende entrepriser litt før det – i 2013. Planen er å åpne før jul i år, et drøyt halvår etter skjema.

– Vi har hatt utfordringer. Vi hadde store vannproblemer i tunnelen. Det var vann med veldig høyt trykk. Det kostet oss noen måneders utsettelse. Vi skulle egentlig åpne tunnelen nå i sommer. Men nå er det på stell. Vi venter ingen flere utsettelser.

Statens vegvesen opplyser at prosjektet fortsatt ligger innen for kostnadsrammen, og målet er stadig å avslutte innenfor den. Prosjektet er beregnet til 2,3 milliarder 2019-kroner.

Tett samarbeid med lokalt brannvesen

– Det er helt opp til 1.100 meter fjell over. Vi har altså ikke hatt mulighet til å lage rømningsvei. Da måtte vi ha laget toløpstunnel, og det er ikke kostnadsmessig forsvarlig. I stedet har vi iverksatt risikoreduserende tiltak, basert på selvevakueringsprinsippet. En gjennomgående håndlist med lyselement er monert, slik at folk kan finne veien ut. Vi har også montert 200 kamera, som detekterer brann, uhell eller andre hendelser i tunnelen, overført direkte til veitrafikksentralen.

Foto: Tor Arvid A. Gundersen / Statens vegvesen

– Høytalere er også montert, slik at vi kan gi beskjed ikke bare via dab-radio, men også til folk som er ute av bilene sine. Det er i tillegg brannhydranter i tunnelen, fra et eget høydebasseng inne i tunnelen. Brannvesenet kan koble seg på, selv om strømmen skulle gå. Det er ikke så vanlig i norske tunneler.

– Brannetatene var med på dette prosjektet helt siden prosjekteringen. Vi har hatt faste møter med brannvesenet både i Seljord og Notodden, som har ansvaret for hver sin ende av tunnelen. Notodden brannvesen er operativt på tunnel allerede, så de har mer erfaring. Seljord sender folk på opplæring. Begge etater har fått tilskudd, for å kunne ivareta sikkerheten.

– Det blir en opplæring av brannmannskaper nå i august, samt at det blir en øvelse med begge brannvesen i november eller desember. De har også vært på befaring, slik at de får en ide om hvordan tunnelen er bygget. Det gir dem tilgang til informasjon om hva som er der.

NCC har vært hovedentreprenør, unntatt elektrotekniske installasjoner som utført av Aventi. Drøyt 850.000 timeverk er gått med på prosjektet, som er statlig finansiert – uten bompenger.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur