Her er hele stålbruen jekket på plass over elven Tunna. En strekning ny vei er snart ferdig. På sørsiden av bruen ser vi også at blir nytt kryss i retning Lonåsen i Tynset i Innlandet. Foto: Harald Vingelsgård
Publisert: 27.05.2024 

Enda en milepæl for Tunna bru

Nå er stålbjelkene som skal holde brudekket på plass, lansert over elven Tunna.

– Vi har holdt på i en snau måned med sveising av stålelementene på land, og vi er fornøyde med å holde tidsplanen og være i mål med enda en milepæl for bruen, sier byggeleder Stig Johansen.

Bruen skal hvile på to dobbeltpillarer i elvekanten og ett landkar hver side av elven. Det er 55 meter mellom de to dobbeltpillarene på elvekanten, og bruen får dermed tre spenn.

Litt om monteringen av bruen

– Bruen er ferdig sveiset i hel lengde på land, og blir skjøvet/lansert over elven i full lengde ved hjelp av jekker og vaiere, forteller Johansen.

Han fortsetter:

– Det er gjort en kjempejobb med sveisingen, og kontrollen av gjennomføringen har vært meget god.  Forskalingen er montert underveis, og det startes raskt opp med armering.  Vi forventer å sette i gang med første støp av brudekket i uke 27.  Alle involverte parter har gjort en kjempejobb, så jeg vil rette «all mulig honnør til samtlige»!

Fakta om Tunna bru:

Tunna bru er en viktig del av riksvei 3 i Tynset kommune, cirka 10 kilometer nord for krysset med fylkesvei 30 mot Tynset sentrum. Nye Tunna bru er 146 meter lang og vil bestå av 340 tonn stål og 700 kubikkmeter betong. Denne solide bruen skal tåle tungtrafikken på riksvei 3. Stålelementene, laget av “rusttregt stål,” er levert av firmaet Promostal i Polen. Elementene er transportert til Tynset med 10 trailere, med en lengde på cirka 40 meter per stk.

Det er entreprenør Johs J. Syltern som utfører arbeidet i samarbeid med Christie og Opsahl AS og Norbridge. Støholen og Tynset Tre og Betong AS har vært lokale leverandører av tjenester til prosjektet.

Prosjektet startet i september 2022 og er planlagt å være ferdig før jul 2024.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur