Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Endeleg kjem Sotrabrua
Endeleg kjem Sotrabrua Utbygginga av Sotrasambandet vert den største anleggskontrakten i norsk historie. - Eg håpar dette er ei god førjulsgåve til heile Sotra-samfunnet, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Foto: Henrik Jonassen / SD

Endeleg kjem Sotrabrua

– Regjeringa jobbar for at folk og næringsliv skal få ein enklare reisekvardag. På Sotra har folk venta lenge på ny veg, Difor er det ein gledens dag når konkurransa om bygginga av Sotrasambandet no startar. Noregshistorias største anleggskontrakt skal løyse opp iflaskehalsar og vert ei stor forbetring for alle som er avhengige av bilen, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

EMNE: Veg
PUBLISERT: 07.January.2020

Konkurransen om å bygge ut rv.555 Sotrasambandet vert no lyst ut. Det skal byggast ny firefelts veg med ny Sotrabru, tre mindre bruer og 4 toløpstunnelar samt eigne felt for kollektivtrafikk samt gang- og sykkelveg.

Vegen har i dag varierande standard, og 30.000 bilar nyttar han dagleg. Dagens bru er einaste veg over til Øygarden, og mange opplev køer når dei skal til og frå arbeid.

Best mogleg kontrakt

Utbygginga av Sotrasambandet skal gjennomførast i eit såkalla offentleg-privat samarbeid (OPS-prosjekt). Det inneber at eit selskap skal bygge, finansiere og ha ansvar for drift og vedlikehald i 25 år.

– Vi har gode erfaringar med OPS-prosjekt tidlegare. Vi ser ofte at utbygginga vert gjennomført raskare og billigare. Det håpar vi vert tilfelle for Sotrasambandet òg. Det er ei stor og vanskelig utbygging med mykje trafikk i området, så entreprenøren får ein krevjande oppgåve, seier samferdselsministeren.

Byggestart 2021

Dei som vel å gje tilbod skal deretter gjennom ei prekvalifisering før ein leverandør vert valgt. Det leggast opp til at spaden går i jorda på prosjektet i 2021. Utbygginga er berekna til fem år.

Utlysinga er offisielt sendt ut i dag, men vert ikkje tilgjengeleggjort før etter nyttår grunna heilagdagane.

– Eg håpar dette er ei god førjulsgåve frå regjeringa til heile Sotra-samfunnet, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Mest Lest

Effekten av to år med rushtidsavgift i Bergen

Nye Veier går videre med entreprenør og rådgivere for byggingen av E6

Beslutninger må treffes der kompetansen finnes

Tett nok

Solid oppstart i nord for Feiring Bruk

Selvbetjenings-teknologi bidrar til et “smart” miljø

Verdiskaping gjennom samspill

Nye Veier og Veidekke har høye ambisjoner

Ny bydel Bodø – parallelloppdrag for transformasjon av flyplass

Nye Veier avlyser E39-konkurranse

Norge kan få verdens første flytende hengebro

Inspeksjonsregimet av broene skal bli bedre

Blir størst i Norden

Skal utvikle “selvkjørende” transportmodell for Ruter

Forbedrer effektiviteten og sikkerheten i tog med banebrytende transformator

Vil gjenbruke kortreist sprengsteinmasse til veibygging

Kjempet mot store snømengder

Konkurransegrunnlaget for togtrafikken i nord sendt ut

Sporveien velger CAF som ny trikkeleverandør

Brudd på kravene til sikring av arbeidsområder

Først i verden med EPD-generator for asfalt

Smarte og miljøvennlige transportløsninger

Elbilbatterier kan redusere behovet for nytt nett

Sikter mot en grønnere fremtid

Skanska bygger Tolga kraftverk for 582 millioner kroner

Konsesjon til vindkraft på Stokkfjellet i Selbu

Norge mangler nasjonale krav til datasikring

Selvkjørende biler er fortsatt langt unna

Ny kontrakt på Europas lengste bussvei

Lanserer automatisk modellsjekk av BIM-objekter

Nominert til internasjonal BIM-pris

Nær 52.000 tonn asfalt på ny E134 i 2018

BA-næringens innovasjonskonferanse runder 15 år

NCC ordreregistrerer andre fase av Færøyene-entreprisen

66,4 milliarder kroner i potten: Regjeringen inviterer fylker og kommuner til forhandlinger om byvekstavtale

Samferdselsministeren markerte byggestart for E39 Kristiansand – Sandnes

Viktig med bompenger for elbil

Strengere krav til entreprenører på veiprosjekter

Betongheller som renser luften

Et stort steg for trafikanten

Sweco med klimaoppfordring til EU

Nytt forskningsprosjekt om nullutslippshavner

Tunnel stappfull av elektronikk

Statnett gir Certego fornyet tillit

Arbeidet med E16/Vossebanen Arna – Stanghelle er i gang

Tildelt kontrakt på 34 millioner i Sverige

Statnetts planer for nettutviklingen klar

Vegdirektøren om forslaget til statsbudsjett for 2018

Batterier gjør skipskraner miljøvennlige

Bompengeløsning for hele Europa er klar til start

Vant pris for årets beste vitenskapelige artikkel

Viktig å kjenne utfordringene på forhånd

Et gigantprosjekt under bygging

Asfalterer Norge på langs – og vel så det

Bane NOR og JV Skanska Strabag enige om nye Ulriken tunnel

Kryptovaluta på vei inn norske BAE-næringen?

Kjemikalier på avveie langs norske veier

Skreddersydd Beredskapstog

Satsinga på samferdsel held fram

Satser på elektriske anleggsvarebiler

Smarte byer: Smarte gatelys

Starter på Kjøsnestunnelen

Belgiere og bompenger – har vi noe å lære av dem?

Smartere pumpestasjoner med hardføre sensorer

Norges første vei med digitale sensorer kan gi bedre infrastruktur

Lav fagverksbru for vanskelig terreng

Energilagring med naturlige «batterier»

Bukkekjerka vinner Betongtavlen 2018

Enighet om ny tariffavtale for ansatte i Bane NOR

Den smarte byen er grønn, bærekraftig, digital og sosial

Bærum er Norges mest fremtidsrettede bykommune

Tester ny teknologi som kan bli nyttige løsninger for fremtidens vegsystem

I døgnberedskap på norske vinterveier

Skredanalyse: Mer vei vil regne bort

Norges beste vegutbygging skjer like oppunder polarsirkelen

Oppfordrer kommunene til å rydde i ulovlige krav ved gravearbeid

Utvikler instrument for å måle avstand til grunnfjell

– Hva ville dere gjort i min stol, spør Bettina Sandvin

Nå kommer den nye sykkelruta på Frogner

Markant deltakelse fra Norconsult på verdens største BIM-konferanse

Planavklaringar for viktige prosjekt

Mer effektiv vindkraftutbygging med ny digital plattform

Fire entreprenørar har levert tilbod på bygging av Nordøyvegen

Norske veier blir stadig bedre – og sikrere

Sweco har vunnet prosjekt på Mindemyren

Tunnelboring i godt driv

Fremtidens tunnelbelysning blir tryggere og mer kostnadseffektiv

Renser morgendagens vann

Hverdagshelter

Nye rekkverk gir bedre sikkerhet

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

– Dårlige vannrør skaper vannkrise i sommer, ikke CO2 mangel

Fagdag for fyllingsdammer – forberedelser i full sving

Ønsker å bruke konkurransepreget dialog på E39

Dobbeldekkertog kan være på plass ved årsskiftet 2019/2020

Små og mellomstore byer ønsker også byvekstavtaler, men er de modne for det?

Satser på norsk produksjon av biodrivstoff

Skal EU styre norsk jernbane for alltid?

FoU-program for bedre vedlikehold av bruene