Publisert: 20.09.2017 

Enighet mellom Nye Veier og Veidekke Entreprenør AS

Styret i Nye Veier AS har innstilt at Veidekke Entreprenør AS skal få oppdraget med å bygge ny E6 mellom...

Styret i Nye Veier AS har innstilt at Veidekke Entreprenør AS skal få oppdraget med å bygge ny E6 mellom Arnkværn og Moelv i Hedmark. Kontrakten er verdt 2,3 milliarder kroner ekskl. mva.

Det ble kjent i juli at Veidekke hadde levert det beste tilbudet i konkurransen om storoppdraget. Etter en vellykket konkretiseringsfase mellom Nye Veier og Veidekke er partene enige om å gå videre i prosessen. Med som rådgiver har Veidekke valgt Sweco

Kostnadsbesparelse på omlag 20 prosent

Kontraheringen til veiutbyggingen for strekningen E6 Arnkvern – Moelv er gjennomført etter BVP-metoden (Best Value Procurement). Etter en grundig evalueringsprosess før sommeren, vedtok styret i juli at Nye Veier skulle gå inn i konkretiseringsfasen med Veidekke Entreprenør AS.

Vi har gjennomført en god konkretiseringsfase sammen med Veidekke. Ved å involvere entreprenør og rådgivere tidlig i prosjektet har vi fått på plass smarte løsninger til riktig pris. Konkretiseringsfasen bekrefter at Veidekke har jobbet grundig med løsningene de tilbyr, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør for E6 Mjøsregionen.

I konkretiseringsfasen har Veidekke Entreprenør AS presentert sin plan for hvordan de skal nå målene i veiutbyggingsprosjektet. Pris utgjør 25 prosent av tildelingskriteriene når byggherrens makspris er nådd.

– Med en kontraktssum på 2,3 mrd NOK eks. mva. for Arnkvern – Moelv, ligger Nye Veier an til en total kostnadsbesparelse på omlag 20 prosent for utbyggingen av E6 gjennom Hedmark, sier Moshagen.

Kontraktssignering i oktober

et er en klagefrist frem til fredag 29. september. Dersom det ikke kommer inn innsigelser er det planlagt kontraktssignering tirsdag 3. oktober.

Nå er de andre tilbyderne varslet om at Nye Veier har valgt Veidekke Entreprenør AS. Vi planlegger å signere kontrakten tirsdag 3. oktober, sier Moshagen.

Veistrekningen Arnkvern – Moelv er 24 km.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur