Meny
ERTMS fornyer signalanleggene på jernbanen

Emner
ERTMS


Tekst
Jørn Wad

Publisert
04.April.2019

ERTMS fornyer signalanleggene på jernbanen

BaneNOR er i full sving med å fornye signalanleggene på jernbanen, og målet er å erstatte tidligere signalløsninger med et databasert signalsystem som har fått navnet ERTMS – European Rail Traffic Management System.

I en del år har signalfeil fulgt signalfeil på enkelte banestrekninger, men dette vil det forhåpentlig bli slutt på, tror tilhengerne. For de reisende skal nemlig innføringen av ERTMS bety en langt mer stabil jernbanedrift, med høyere sikkerhet, bedre punktlighet og om en ser dette litt på sikt: Bedre kapasitet.

Systemet

Innføringen av ERTMS markerer i følge BaneNOR et teknologisk vendepunkt i togfremføringen i Norge, en overgang fra relebasert teknologi til moderne databaserte løsninger. Dermed moderniseres trafikkstyringen på jernbanen, og den blir langt mer automatisert enn tidligere. Og mens man tidligere har sett utvendige signalsystemer som styrer togtrafikken, vil informasjon og kjøretillatelser nå sendes via jernbanens eget mobilnett til en datamaskin i togsettene. Dermed blir de utvendige signalene samt en del annen infrastruktur overflødige.

Det er altså ikke bare lyssignalene som blir endret: Signalfornyelsen omfatter flere tekniske anlegg, slik som sporveksler, kabler og veisikringsanlegg ved planoverganger.

Når dette er sagt, er det viktig å ha med seg at dette ikke lenger er et nytt og uprøvet system, for EU har allerede i over 20 år jobbet for å fremme utvikling og innføring av ERTMS for å skape en mer konkurransedyktig jernbane. ERTMS forenkler nemlig også transport av varer og mennesker over landegrensene, og åpner for en større kapasitet på de dobbeltsporede jernbanestrekningene som InterCity-satsingen jo vil bringe frem langt flere av i Norge.

Ombordutstyr

Nå er man inne i en ny fase av ERTMS, etter at det i løpet av fjoråret ble inngått en avtale med leverandører av ombordutstyr. Det ble inngått i alt 3 kontrakter med Alstom, både om utstyr ombord og arbeidsmaskiner som skal trafikkere ERTMS-strekninger i Norge. Faktisk var det hele 14 kjøretøyeiere som BaneNOR hadde forhandlet på vegne av, da det ble inngått en avtale om levering:

ERTMS ombordutstyr er den delen av det nye signalutstyret som befinner seg om bord i materiellet, rett og slett. Utstyret mottar kjøretillatelse fra signalsystemet som styrer jernbaneinfrastruktur når sporet er klart. Denne kjøretillatelsen inneholder blant annet gitt distanse og hastighet. Når denne informasjonen mottas, informerer ombordutrustningen føreren om lengde på kjøretillatelsen samt tillatt hastighet. Skulle det så seinere skje at toget kjører med for høy hastighet eller for langt, vil systemet bremse ned toget.

Alle togene skal bygges om i Norge, og i det alt vesentlige skal dette skje på BaneNOR eiendom sine verksteder på Grorud og Marienborg. De første togene skal være ferdig ombygd til første ERTMS-strekning åpner i slutten av 2021, og innen 2026 skal alle togene være klare til å kjøre på ferdig utbygde ERTMS-strekninger.

Les Også

Les Også

Alstom leverer kontrollsystem på togene

Bane NOR har tildelt Alstom en kontrakt for å utstyre hele den norske jernbaneflåten med ERTMS kontroll-løsninger samt vedlikehold av systemet i inntil 25 år. Kontrakten består av utvikling og testing av ombordutstyr, samt kontrakter med 14 ulike togei…

Les Også

Siemens Mobility tildeler stor installasjonskontrakt til Nettpartner

Som et ledd i samarbeidet med Bane NOR om utvikling av den nye digitale jernbanen – ERTMS – inngår Siemens Mobility avtale med den første underleverandøren, Nettpartner AS, for installasjon av teknisk utstyr. Arbeidet starter i 2018 og er forventet å p…