Illustrasjon: Shutterstock
Emner
Publisert
03.06.2021

EU-krav til utslipp samsvarer ikke med nordiske forhold

Hvor mye påvirkes bilens utslipp av temperatur og småkjøring, og hvordan kan utslippet reduseres?

17 % av de farlige klimagassene stammer fra veitransport, ifølge Statens vegvesen. Det blir stadig innført strengere krav til biler for å begrense utslipp, men EU-kravene er basert på en test utført i et laboratorium med en temperatur på 23 grader. Denne temperaturen stemmer jo ikke helt med realiteten i nordiske land, og Statens vegvesen utførte derfor sitt eget eksperiment for å vurdere det reelle utslippet til biler i kalde land som Norge.

I samarbeid med Transportøkonomisk Institutt (TØI) og finske kollegaer deltok Statens vegvesenet i forskningsprosjektet EMIROAD. Prosjektet, som testet hvordan kjølige forhold, korte turer og køkjøring påvirket eksosen, avslørte at utslipp av NOx og CO2 var langt over EU-kravene for alle typer biler. 

– Å starte bilen, la den stå og gå på tomgang, og å kjøre de første kilometerne forurenser aller mest. Småkjøring og køkjøring om vinteren gir høye utslipp som er svært uheldig for helse, forteller Sigve J. Aasebø i Statens vegvesen. Grunnen til dette er at motor og renseanlegg må varme seg opp før renseanlegget kan fungere optimalt. 

Utreder behov for å styrke krav til utslippsnivå på biler

Det eksisterer allerede strenge utslippskrav til bilprodusenter, og Statens vegvesen rapporterer også utslippsnivået på solgte nybiler til EU. Nå vurderes det potensielle nye krav for å gjøre bilpaker mer klimavennlig. 

Nye, mer klimavennlige løsninger og krav er nødvendig om Norge skal nå sitt mål om å halvere klimagassutslippet innen 2030. Et EU-prosjekt har for eksempel vist at doble renseanlegg i kjøretøy kan redusere utslipp betydelig. I tillegg til å vurdere nye løsninger, vil Statens vegvesen også være opptatt av å håndheve eksisterende lovgivning. Dette gjøres blant annet gjennom EU-kontroll hvor utslippsnivået på biler blir registrert og vurdert. EU-kontroll er en obligatorisk vurdering av bilens tekniske tilstand som alle biler må gjennom, og biler som er eldre enn fire år må kontrolleres og godkjennes senest to år etter forrige kontroll. Hensikten er å sikre en trygg og miljøvennlig bilpark.

– Noen av oppgavene våre på dette området er å implementere regelverket i Norge og å kontrollere at bilen ikke slipper ut eksos utover hva som er kravene i EU, forteller Aasebø.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur