Foto: Erik Burås for Samferdsel & Infrastruktur
Tekst
Rita Tvede Bartolomei
Publisert
05.01.2022

Får prøve ut miljøvennlige bygg- og anleggsmaskiner gratis

30 prosent av klimagassutslipp fra transport i Oslo kommer fra bygg- og anleggsmaskiner. Prosjektet «Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy» skal gjøre bransjen bedre kjent med mer miljøvennlige maskiner, men uten økonomisk risiko.

Målgruppen er entreprenører som arbeider med offentlige oppdrag, kommuner, og fylkeskommuner. I tillegg kan videregående skoler låne maskiner til undervisning.

– Det er mye mangel på kunnskap, i tillegg til en del skepsis til den nye teknologien. Med gratis utlån kan flere få kunnskap om elektriske maskiner, men uten å gjøre investeringene selv. Resultater i form av spontane innkjøp fra låntakere, kommer ofte ikke umiddelbart. Likevel vil positive effekter vise seg etter en tid, sier prosjektleder Gabriel Wergeland Krog.

Stor interesse for prosjektet

I 2017 startet Østfold fylkeskommune miljøprosjektet «Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy». Målet er å gjøre bygg- og anleggsbransjen mer kjent med fossilfrie anleggsmaskiner drevet av elektrisitet, biogass eller hydrogen. Prosjektet varer ut 2024. I Østfold alene utgjør utslippene fra anleggsmaskiner og jordbruksmaskiner 13 prosent av transportutslipp. Utslippsmengden er tilsvarende i andre norske fylker.

– Det har vært stor interesse for prosjektet, og frem til nå har vi lånt ut 200 maskiner. De fleste er elektriske. Å få bransjen til å gå over til mer bruk av biogasslastebiler krever kun utbygging av fyllestasjoner. Teknologien er allerede tilgjengelig. Snart blir også nullsats i bomringen fra regjeringen et viktig bidrag til økt bruk, sier Wergeland Krog.

Foto: Erik Burås for Samferdsel & Infrastruktur

Prosjektet er et samarbeid mellom fylkeskommunene Viken, Oslo og Vestfold-Telemark. Det delfinansieres av Klimastatsmidler fra Miljødirektoratet.

– Dette er et veldig innovativt prosjekt, som ikke hadde vært mulig å få til økonomisk uten statlige og fylkeskommunale midler, sier han.

Byggherrer som setter krav, er nøkkelen til utstrakt bruk av mer miljøvennlige bygg- og anleggsmaskiner.

– Krav fra flere byggherrer, som ofte er stat og kommune, har flere positive effekter for utviklingen. Strengere krav til fossilfritt, vil motivere de store produsentene til å utvikle flere typer elektriske maskiner, sier han.

Serieproduksjon er nøkkelen

Allerede nå øker markedet for utleie av elektriske bygg- og anleggsmaskiner. Dessuten blir det flere produsenter av ladecontainere som kan plasseres på steder med dårlig strømtilgang. 5 år frem i tid vil det komme mange flere serieproduserte maskiner, tror prosjektlederen.

– Et sikkert tegn er at Volvo Construction Equipment innen 2025 lanserer 10 nye typer elektriske anleggsmaskiner, sier han.

Wergeland Krog forteller at det i løpet av 2021 vil bli solgt over 250 elektriske gravemaskiner fra 3 til 30 tonn i Norge.

– Tallet var nok nær null i 2016. Men å spå frem i tid er vanskelig. I 2019 var jeg sikker på at elektriske anleggslastebiler lå langt frem i tid, selv om jeg tidligere jobbet med elbiler i over 20 år, sier han.

Mange ser seg fortsatt blinde på investeringskostnadene, understreker prosjektlederen. Selv om en elektrisk gravemaskin foreløpig koster tre ganger så mye som en diesel-gravemaskin, så er drifts- og vedlikeholdskostnadene mye mindre. ENOVA dekker også 50 prosent av merkostnaden.

– Tre ganger mer er kostnadsbildet for ombygde maskiner, som er prototyper. For serieproduserte elmaskiner er merkostnaden mindre – rundt 40 prosent. Når volumet på serieproduksjon øker om få år, så går merkostnaden enda mer ned, sier han.

I startfasen på nullutslippsmaskiner

Rosendal Maskin i Askim er leverandør av anleggsmaskiner, og har elektriske maskiner i sin portefølje. Daglig leder, Tor Anders Høgaas, sier bygg- og anleggsbransjen kun er i startfasen på nullutslippsmaskiner.

– De fleste leverandørene kan levere maskiner som kan kjøre på fornybart drivstoff som biodiesel og HVO100, sier han.

Saken er en helt annen for nullutslipps-maskiner.

– Tilgangen på slike anleggsmaskiner, spesielt maskiner over 10 tonn, er svært begrenset. Det er kun enkelte entreprenører som har investert i disse maskinene, sier Høgaas.

Også bruk av hydrogen som nullutslipps-drivstoff, krever ombygging av dieselmotorene.

– Leverandørene er i stor utvikling. Derfor vil det de neste årene bli flere tilbydere og bedre utvalg av elektriske maskiner, tilføyer han.

Rosendal Maskin leverer i dag elektrisk minigraver og elektrisk teleskoplaster fra JCB. De er i startfasen på levering av 17 tonns hjulgraver og 30 tonns beltegraver til det norske markedet.

– I slutten av 2021 og starten av 2022 vil vi ha en del batterielektriske maskiner ute på markedet. Målet er å levere et større antall elektriske maskiner de neste årene, men tilgangen på maskiner er utfordrende, og vil være det i mange år fremover, sier han.

 Hjelper kommune-Norge å omstille seg

Arbeidsleder i veg- og park i Ål kommune, Jørn Gudbrandsgard, forteller det har vært nyttig å få muligheten til å gratis teste ut ulike elektriske anleggsmaskiner fra prosjektet «test av fossilfrie maskiner og kjøretøy»

Foto: Ål kommune

– Jeg tror en slik ordning er helt avgjørende for at kommune-Norge skal kunne omstille seg. Å ta et investeringsvalg på elektriske maskiner er en risiko fordi det er kostbart. Men det er viktig å huske at drift- og vedlikehold er mye billigere, og strøm er fortsatt mye rimeligere enn vanlig diesel, sier Gudbrandsgard.

Han sier at Ål kommune har fått prøve ut elektriske anleggsmaskiner, men også ulike typer park- og hagemaskiner. Blant annet en 2,5 tonns Volvo-beltegravemaskin og en 5,5 tonns hjullaster. De lånte også en radiostyrt, elektrisk gressklipper som kunne brukes på store gressplener og i bratte, vanskelige skråninger.

– Det var veldig artig å få prøve maskinene, og se hvor godt de faktisk fungerte. Vi ser jo at de gjør en fullgod jobb, sammenlignet med konvensjonelle dieselmaskiner. De har fin hydraulikk, er sterke og raske. At de er stillegående er dessuten et stort pluss, sier Jørn.

Batterikapasitet på gravemaskinen var hovedutfordringen, fordi den trengte strømpåfyll i løpet av arbeidsdagen: Likevel hadde kun 50 prosent mer batterikapasitet vært nødvendig, påpeker Gudbrandsgard.

– En mindre distriktskommune som Ål, som likevel har stor geografisk utstrekning, trenger anleggsmaskiner med høy batterikapasitet. Hjullasteren fungerte glimrende for oss, men vi har nettopp investert i en større, diesel-hjullaster, sier han.

Hvilke typer maskiner lånes ut gratis?:
 • Batteridrevne gartnermaskiner
 • Elektriske hjullastere
 • Elektrisk lastebil
 • Scania 410 Hk krokbil på biogass
 • Byggtørker på trepellets 450 kW
 • Elektrisk flishogger
 • Radiostyrt elektrisk gressklipper
 • Elektrisk gravemaskin
 • Elektriske stampere og vibroplater
 • Elektrisk snøfreser
 • Iveco varebil på biogass
 • Paxster (elektrisk 4-hjuling)
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur