Ny E6 Megården–Sommerset, sett fra Megården retning nordover. Illustrasjon: Statens vegvesen
Publisert: 10.06.2024 

Fem entreprenører ønsker å bygge E6 Megården–Sommerset

Fem entreprenører ønsker å konkurrere om å bygge den første delstrekningen av milliardprosjektet på E6 i Sørfold. Den nye veien vil fjerne flere av de største flaskehalsene på E6 gjennom Nordland.

– Det er veldig positivt at vi har fem entreprenører som ønsker å bygge denne viktige veistrekningen for oss. Nå skal søknadene kvalitetssikres og evalueres. Deretter vil de beste inviteres til å delta i konkurransen, sier prosjektsjef for prosjekt Salten i Statens vegvesen, Steinar Livik.

Dette skal bygges

Totalt skal det bygges rundt 21,5 kilometer mellom Megården og Sommerset i Sørfold kommune. Det skal bygges tre tunneler på til sammen 13,8 kilometer. I tillegg skal det bygges 6,9 kilometer vei i dagen og fire bruer på til sammen 800 meter.

Prosjektet er første delstrekning på strekningen E6 Megården–Mørsvikbotn. Hele prosjektet er omtrent 45 kilometer. Det er de første 21,5 kilometerne som nå skal bygges. Veien skal bygges som tofelts vei med ni meters veibredde, og 90 kilometer per time fartsgrense.

Konkurransen om å få bygge strekningen ble utlyst 29. april 2024. Planen er å inngå kontrakt tidlig i 2025 med byggestart våren 2025. Planlagt åpning av ny vei er i 2031.

  • Kontraktsform: Totalentreprise NS 8407. 
  • Konkurransen gjennomføres med forhandlinger.

 

Følgende entreprenører har meldt sin interesse for oppdraget:

  • AF Gruppen Norge AS
  • Implenia Norge AS
  • Itinera SPA. (Italia).
  • Leonhard Nilsen og sønner AS
  • Skanska Norge AS
Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur