Modell av hvordan nytt kryss mellom E18 og ny E134 ved Reistad i Lier kan komme til å se ut. Foto: Statens vegvesen
Publisert: 22.09.2022 

Fem konsulenter vil ha E134-oppdrag

Fem konsulentselskaper kjemper om oppdraget med detaljreguleringsplanen for E134 Dagslett-E18 i Lier og Asker: COWI, Norconsult, Rambøll, Sweco og Vianova.

Rådgivningsoppdraget for utarbeidelse av detaljreguleringsplan for E134 Dagslett-E18 ble lyst ut tidlig i juli i år med tilbudsfrist 19. september.

Oppdraget omfatter utarbeidelse av detaljreguleringsplan for E134 på strekningen mellom Dagslett i Spikkestad til E18 i Lier - med kryssplasseringer og nødvendige tilførselsveger.

6,4 km veg - hvorav 4,4 km i tunnel

Strekningen går fra Hekleberg bru på Dagslett i Asker kommune, til E18 ved Reistad i Lier kommune. Strekningen er ca. 6,8 km. Av denne strekningen vil ca. 4,4 km gå i en to-løps tunnel. Vegen skal detaljreguleres som en firefelts H3 veg med 90 km/t.

Arbeidet med reguleringsplanen er beregnet å ta litt over et år. Kommunedelplanen for E134 Dagslett-E18 er ikke vedtatt i de to kommunene ennå. Det blir ikke meddelt noe tildeling av oppdraget før kommunedelplanen er vedtatt

– Målet er å få skrevet kontrakt med ett av selskapene i slutten av november, forteller prosjektleder Nils Brandt i Statens vegvesen.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur