Publisert
24.02.2019

Ferjefri E39-prosjektet attraktivt for internasjonalt bruingeniørfirma

Mott McDonald presenterte nylig sin portefølje med brukonstruksjoner for Statens vegvesen. Firmaet signaliserte stor interesse for Ferjefri E39-prosjektet og de planlagte fjordkryssingene. Mott McDonald har nærmere 17 000 ansatte fordelt på sine avdelinger i England, Canada, Singapore, Sør-Afrika og USA. Bare i England har de nesten 7000 ansatte, der av om lag 160 er bruingeniører. […]

Mott McDonald presenterte nylig sin portefølje med brukonstruksjoner for Statens vegvesen. Firmaet signaliserte stor interesse for Ferjefri E39-prosjektet og de planlagte fjordkryssingene.

Mott McDonald har nærmere 17 000 ansatte fordelt på sine avdelinger i England, Canada, Singapore, Sør-Afrika og USA. Bare i England har de nesten 7000 ansatte, der av om lag 160 er bruingeniører. Firmaet er i dag involvert i om lag 150 store design- og byggeprosjekter over hele verden.

Ny metrolinje skal øke Londons transportkapasitet med 10 prosent

Crossrail er det største prosjektet Mott McDonald jobber med i England for øyeblikket. Crossrail omfatter blant annet prosjektering av den nye metrolinjen Elizabeth Line, som skal strekke seg over 100 kilometer fra Reading i vest til Abbey Wood i øst, 42 kilometer av den skal gå i tunnel. Hensikten med prosjektet er å øke Londons transportkapasitet med 10 prosent.

Som designere, ingeniører og prosjektledere har vi jobbet med prosjektet i nærmere tre tiår. Ingeniørutfordringene og kompleksiteten i å kombinere den nye linjen med allerede eksisterende infrastruktur er spennende, og nå gjenstår det å se om passasjerene blir fornøyde. Det er den viktigste suksessfaktoren for oss, forklarte Abdul Farooq ved bruavdelingen i Mott McDonald. Elizabeth Line skal åpne i løpet av 2019 og skal ha:

tog som er dobbelt så lange som dagens t-bane tog
24 tog per time i rushtid
plass til 1500 passasjerer per tog, altså mer enn dobbelt så mange som på dagens Northern Line.

Spisskompetanse på digitalt prosjektlederskap

Vi er interesserte i å vite om Statens vegvesen ønsker bistand med digital prosjektoppfølging og ledelse på et overordnet nivå for å sørge for at prosjektleveransene skjer i henhold til tidsplan og budsjett, noe vi er spesialister i, forklarte Farooq.

Vi har ekspertisen til å sette opp team som kan følge et prosjekt fra begynnelse til slutt, og vi bruker BIM (Building Information Modeling), altså digitale modeller av bygg i stadig flere av våre leveranser, og vi opplever at dette også er noe som entreprenørene i stadig større grad setter pris på. BIM gjør prosjektene mer forutsigbare, ikke bare i planleggingsfasen, men også i drifts- og vedlikeholdsfasen. Dere planlegger mange store, komplekse prosjekter i Norge gjennom Ferjefri E39-prosjektet, og vi mener at vi har mye å bidra med både når det gjelder prosjektledelse og kompetanse på brukonstruksjoner. I tillegg har vi også vært tekniske rådgivere for banker i forbindelse med OPS-prosjekter, sa Farooq.

I Ferjefri E39-prosjektet planlegger vi å bygge konstruksjoner med en levetid på 100 år, og vi jobber derfor mye med planlegging av drift og vedlikehold for de nye konstruksjonene.

Vi ønsker å delta i prosjekter i Norge også, så vi ønsker å snakke med dere både om kontraktstrategi og om anskaffelsesprosesser. Vi følger med stor interesse de spennende planene dere har for de store fjordkrysningene i E39-prosjektet, og er selvsagt svært interesserte i å kunne bidra, selv om vi erfarer at det er vanskelig – kanskje mest på grunn av den store konkurransen, spesielt fra firma med erfaringer fra Norge, sa David Donald, seksjonsleder ved bruavdelingen i Mott McDonald i London.

Bred erfaring med design og bygging av brukonstruksjoner

Mathias Eidem fra Statens vegvesen presenterte Ferjefri E39-prosjektet og de ulike fjordkrysningen langs E39. Per nå er det flytebruen over Bjørnafjorden, samt krysningene i Møreaksen det jobbes mest med, og for Romsdalsfjorden blir det vurdert en undersjøisk tunnel. For Julsundet som er en del av Møreaksen og Langenuen som er i samme prosjekt som Bjørnafjorden, er det hengebru som er valgt som brukonsept.

Mott McDonald har jobbet med et bredt utvalg av bruer over hele verden i mange tiår, blant annet Forth Road Bridge (1964, Skottland), Severn Bridge (1966, Wales), London Bridge (1972), Tsing Ma (Hongkong, 1997) og Chanakkale (under bygging i Tyrkia). For sistnevnte hengebru er det valgt hovedkabler med stålkvalitet som hadde hele 1960 MPa bruddstyrke. For nye hengebruer i Norge vil høyere bruddstyrke på hovedkabelen bety kortere byggetid og potensielt lavere kostnader.

Vi ønsker konkurranse!

I Ferjefri E39-prosjektet planlegger vi å bygge konstruksjoner med en levetid på 100 år, og vi jobber derfor mye med planlegging av drift og vedlikehold for de nye konstruksjonene. Dette er fordi intervallet for når vedlikehold må gjennomføres har svært mye å si for hvor mye det vil koste å drifte brua gjennom levetiden. Materialvalg blir viktig, nettopp for å sikre at vi reduserer både klimautslipp, men også at konstruksjonene er dimensjonert for de krevende værforholdene vi har på Vestlandet i Norge, forklarte Eidem.

– Bærekraftig infrastruktur er et eget delprosjekt i Ferjefri E39, og vi har blant annet samarbeid med forskere som jobber med å se på hvordan vi i større grad kan gjenbruke steinmasse fra tunnelsprenging til veibygging lokalt – og hvordan vi kan sikre isfrie veier om vinteren ved hjelp av termisk energi.

Mathias Eidem poengterte hvor viktig det er med konkurranse, og at de i prosjektet er positive til konkurranse fra utenlandske entreprenører og ingeniørfirma.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur