Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Ferjefri E39: Vegvesenet kutter kostnadene for Møreaksen med over 40 prosent
Ferjefri E39: Vegvesenet kutter kostnadene for Møreaksen med over 40 prosent

Ferjefri E39: Vegvesenet kutter kostnadene for Møreaksen med over 40 prosent

EMNE: Ferjefri
PUBLISERT: 28.februar.2019

Et nytt overslag viser at kostnadene for å bygge ut E39 fra Breivika i Ålesund til Bolsønes i Molde kan reduseres med 40 prosent.

I NTP 2018-2029 ligger E39 Ålesund-Molde (Møreaksen) inne med et kostnadsoverslag på 37 milliarder kroner. Den generelle prisstigningen fører til at det samme prosjektet vil koste 39,5 millarder i 2019-kroner. Etter flere kostnadsreduserende tiltak kan prislappen nå komme på 23,1 milliarder kroner.

Målrettet arbeid med å kutte kostnader

Prisen går ned av flere årsaker. Det ene er at vi utsetter byggingen av firefelts veger der det er mulig. Dette vil redusere kostnaden betydelig. Det andre er at vi har jobbet langvarig og målrettet med nettopp å få ned kostnaden, sier Kjetil Strand, strategisjef i Statens vegvesen.

Det er en god stund til trafikknivået på store deler av hovedvegen mellom Molde og Ålesund vil kreve veger med fire felt. En billigere løsning vil derfor være å bygge ut med to eller tre felt.

– Vi vil likevel planlegge for en firefelts veg, slik at det vi skal bygge nå bare kan utvides senere og ikke må bygges om, sier Strand.

Skjematisk fremstilling av prisutviklingen

Mindre usikkerhet og ettløps-tunneler

Strand presenterte de nye tallene for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité onsdag. Komiteen er på et todagers-besøk i Møre og Romsdal onsdag og torsdag denne uken.

Kostnaden på Møreaksen er redusert på følgende måter:

Tunnelene vil få ett tunnelløp der det er mulig. Det er bare tunnelen under Romsdalsfjorden som er så lang at det må bygges to løp med en gang for å ivareta sikkerheten.
Kryssene kan bli bygd billigere.
Langvarige vindmålinger viser at det er mulig å bygge smalere brukasser på fjordkryssingen over Romsdalsfjorden.
Usikkerheten rundt prosjektet er redusert, spesielt når det kommer til undersjøisk tunnel

Vil vurdere andre tiltak

Statens vegvesen vil se på om det er mulig å redusere kostnadene ytterligere.

Vårt mål er få kostandene mest mulig ned. Vi har jobbet mye med teknologi og løsninger, og bedre målinger og registreringer slik at vi er tryggere på de kostnadene vi opererer med. Vi har også nylig lagt fram en reduksjon i bompengene på strekningen mellom Molde og Ålesund. Jeg synes summen av dette gjør at det ser positivt ut for E39-prosjektet, sier Strand.

Ferske tall viser at det kan komme til å koste 236 kroner for en personbil og 590 kroner for en lastebil å kjøre Ålesund-Molde med AutoPASS. Dette er mer enn en halvering for personbiler i forhold til bompengepotensialet som var vist i Nasjonal transportplan 2018-2029.

Med en fergefri kryssing av Romsdalsfjorden vil reisetidsinnsparingen være størst på strekningen Ørskogfjellet-Molde. Vi tror at mange med personbiler vil synes det er greit å betale 65 kroner mer enn en fergebillett med AutoPASS for å spare 40 minutters reisetid, avslutter Strand.