Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Finalistene i «Årets Unge Rådgiver» klare
Finalistene i «Årets Unge Rådgiver» klare Her fra fjorårets utdeling da Kristoffer Tungland ble kåret til "Årets Unge Rådgiver". Foto: RIF

Finalistene i «Årets Unge Rådgiver» klare

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har i år hatt gleden av å få inn svært mange og sterke nominasjoner til konkurransen «Årets Unge Rådgiver». Juryen fikk derfor en krevende oppgave med å velge ut de aller mest talentfulle og dyktige finalistene, men valget falt til slutt på: prosjekteringslederen Ingrid Lothe Eldholm (Sweco), overvannseksperten Phan Åge Haugård (COWI) og landskapsarkitekten Taran Aanderaa (Asplan Viak). Vinneren blant disse finalistene, offentliggjøres på RIFs Høstkonferanse den 29. oktober.

EMNE: Rådgivning
PUBLISERT: 21.October.2019

Årets Unge Rådgiver 2019 vitner om dyktige talent over hele landet og med god spredning i alder og kjønn. Juryen mener at det er et imponerende høyt nivå, og at nominasjonene jevnt over er godt gjennomarbeidet.

Det er medlemsbedriftene til RIF som selv nominerer kandidatene, basert på utvalgte kriterier. Blant annet bør kandidatene være en spydspiss innen sitt område, være nysgjerrig og nyskapende, bidra til å løfte faget og evne å bruke oppdrag til å videreutvikle selskapet og prosjektdeltakerne. I tillegg må kandidatene vise evne til praktisk og kommersiell anvendelse av kunnskapen sin og være en god lagbygger. Det kan nomineres i to kategorier, fagspesialist eller prosjekteringsleder. Juryen velger de tre beste basert på nominasjonene.

Kandidatene som trekkes frem fra firmaenes nominasjoner følger i stor grad trendene i bransjen. Flere av nominasjonene i år viser unge rådgivere som er ledende innen digitalisering og bærekraft. I år er det også færre nominasjoner fra de mer tradisjonelle rådgiverfagene. De nominerte kan skilte med å være representert på internasjonale fora og i akademiske kretser, så vel som å være viktige ressurser internt og i prosjekter.

– De tre finalistene har, til tross for sin unge alder, allerede etablert seg som ledende innenfor sine områder, sier Hansteen. – Vi har stor tro på alle tre finalistene, og forventer at de kommer til å sette store spor etter seg i bygg- og anleggsnæringen fremover, fortsetter Skudal Hansteen.

Prosjekteringsleder Ingrid Lothe Eldholm, Sweco Norge (30 år)

Foto: Sweco

Prosjekteringslederen Ingrid Lothe Eldholm er opprinnelig utdannet elektroingeniør. Etter to år som rådgiver tok hun studiepermisjon for å ta en master i industriell økonomi og teknologiledelse ved UiA, og har siden det jobbet i Swecos avdeling for prosjektledelse. Ingrid har imponert med sine analytiske evner og inkluderende lederstil, og i 2019 ble hun valgt som «Future talent» i Sweco. De siste tre årene har hun vært involvert i flere av de store prosjektene til Sweco Bergen. Hun er også engasjert i å få flere unge jenter til å velge ingeniørstudier, og er valgt som rollemodell i NITO og NHOs prosjekt «Jenter og teknologi». Ingrid er VDC-sertifisert og anvender metodikken i flere av sine prosjekter. Under mastergraden i industriell økonomi og teknologiledelse, ble hun kjent med LEAN-filosofien og ICE-metodikk, og disse prosjekterings-verktøyene ligger til grunn for alt hun gjør. Som prosjekteringsleder er hun bevisst på viktigheten av å inkludere tekniske fag tidlig i prosessen, både for å sikre nødvendig fremdrift og for å skape god dialog i prosjektet.

Overvannsekspert Phan Åge Haugård, COWI (27 år)

Foto: Cowi

Phan Åge Haugård startet sin karriere gjennom studentprogrammet COWI Try. Fra våren 2017 begynte han å jobbe fulltid i COWI som VA-rådgiver. Fra starten av karrieren i COWI var overvannsproblematikken Norge som samfunn står overfor Haugårds hovedfokus, og han har kontinuerlig vært opptatt av å hente ut –og dele –innsikt om den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av å forebygge for overvannsskader. Phan Åges fremste visjon er å løfte frem de økonomiske gevinstene ved å håndtere overvann og klimatilpasse byene for ekstreme nedbørshendelser. Det siste året har han også vært meget synlig i media og på konferanser rundt overvannsproblematikken. Phan har i tillegg vist en sterk teft for ledelse og forretnings-virksomhet. Fra mai i år ble han seksjonsleder for kommunalteknikk i COWI i en alder av 27 år. Som seksjonsleder er Haugård fortsatt prosjekterende rådgiver faglig ansvarlig, men har i tillegg ressurskoordinering og personalansvar for avdelingen.

Landskapsarkitekt Taran Aanderaa, Asplan Viak (28 år)

Foto: Asplan Viak

Allerede etter to års ansettelse i Asplan Viak har Taran gjort seg bemerket i fagmiljøet. Hun har et sterkt engasjement for klimatilpasning, flomproblematikk og økologi. Gjennom innlegg og foredrag i ulike sammenhenger, bidrar Taran til å spre kunnskap, bygge bro mellom fagmiljøer, inspirere og overbevise. Hun evner å formidle tungt fagstoff på en lettfattelig og tydelig måte og opptrer både på nasjonal TV og radio. Taran er også engasjert som styremedlem i Asker elveforum, redaksjonsmedlem i magasinet Kote, medlem i programkomiteen for IFLAs verdenskongress 2019 og emneansvarlig for 10-poengskurset Rom og Design ved Høgskulen på Vestlandet.

Juryen har i år bestått av Ari Soilammi (RIF), Harald Vaagaasar Nikolaisen (Statsbygg), Øyvind Mork (RIFs Hovedstyre), Arve Brekkhus (Byggeindustrien), Markus Johannessen (URIF/Dr. Techn. Olav Olsen), samt Trond Cornelius Brekke (RIF).

Mest Lest

Enwa vinner det nye Tøyenbadet

Prosjektstatus Bane NOR

Hvaler tar skrittet inn i det moderne energimarkedet

Vegvesenet søker løsninger ingen har sett før

Bedre samspill skal gi mer utbedret veg for pengene – pilotprosjekt i gang

Brødrene Dahl fokuserer på trafikksikring

Sweco vant stort oppdrag for Nye Veier

Kobling av jernbanedata skal gi smartere vedlikehold og mer presise tog

Vegvesenet bruker 450 millioner på ITS

Slik påvirker arbeidet på jernbanen togtrafikken i sommer

Arrangerte vellykket seminar om uterom og skoler

Gjorde mer enn opprinnelig planlagt for jernbanen i Oslo

Konsesjon til vindkraft på Stokkfjellet i Selbu

Stor interesse for Moelv-krysset

Verdens første CO2-frie magnesiumproduksjon

Avinor Oslo lufthavn kåret til årets flyplass

Er det mulig å realisere ideen om hyperloop i Norge?

Norsk datasenter Europas grønneste med kraftløsninger fra ABB

Tunnelgjennomslag mot Oslo på Follobanen

Støyskjerm for fugler

Advarer mot rask snøsmelting i Sør-Norge

Oslo er kåret til miljøhovedstad

Større forutsigbarhet med ny ledningsforskrift

Norconsult med på nytt Johan Sverdrup-oppdrag

Mer enn 50 forskere skal bidra til fergefri E39

WSP Norge AS får ny administrerende direktør

Vil løse byenes utfordringer på Arendalsuka

Skal man kunne oppholde seg foran bomfestet når boremaskinene er i gang?

NoIS leverer skytjeneste for styring av prosjektøkonomi til Vegvesenet

Først med CEEQUAL sertifisering

Sweco har vunnet flomsikringsoppdrag i Vossovassdraget

Sprikende om konsekvenser av bilfri by

Høytflyvende rørfornying på Akershus festning

Enige om sluttoppgjøret for utbygginga av tidenes største veganlegg

På vei inn i moderne mobilitet

VR gir bedre prosjektering

Skal utføre tunnelsikringsarbeid på Lovön i Stockholm

Vi skal få størst mulig nytte av prosjektene

Cramo inngår samarbeid med NRC Group

Trafikksikkerhet ved arbeid i tunneler

Ble årets unge talent

Skal legge over 430.000 tonn asfalt

Bompenger er et nødvendig onde

Inngår avtale om infrastruktur-tjenester

Norges beste vegutbygging skjer like oppunder polarsirkelen

Byggetiden kan halveres om man vil

Norske Tog øker driftssikkerheten på jernbanen med ABB-utstyr

Solenergi skal sikre isfrie veier

Er det plass på toget?

AF Gruppen bygger ut Älmhults vannverk

Skal detaljregulere og konsekvensutrede ny E39-strekning

Store fordeler ved vinterstøp: – Helt genialt

Foreslår oppstart på to IC-prosjekter i 2018

Ti minutter fra Oslo ligger fremtidens superby

Bompengereform: 60 bompengeselskap har no blitt 5

Tunnelprosjekter har skapt nasjonal klynge

Firepartiregjeringen: Skritt i riktig retning på bompenger

Nær 52.000 tonn asfalt på ny E134 i 2018

DigiTUN: Skal sette skikkelig standard

Fikk studentpris for oppgave om flomvern

Strengere krav til overvannshåndtering og rensing av vegvann

Partiene garanterer for grundig utredning

Økt satsning og større forutsigbarhet

Ny standard blir en systemintegrator

Tror skinner på asfalt kan løse jernbaneutfordringer

Digitalisering gjør yrkesfag mer spennende

Økt trygghet for passasjerer og gående på Gol og Geilo stasjon

Flytende rørbruer: Bølgebasseng i Sør-Korea kan gi verdifull kunnskap

Et blikk mot Stockholms nye kunstneriske T-banestasjon

Energilagring med naturlige «batterier»

Digitalisering i arbeidsprosesser

Ny firefelts: veikontrakt til 2,3 milliarder

Buskerudbyen får 160 millionar kroner til kollektivtransport, sykkel og gange

Forslag til endringer i jernbaneloven på høring

Arbeidet med oppgradering av strekningen Storo-Disen har startet

Fortsetter å satse på sine produksjonsanlegg

Hands-on visjonær og pionér

Sikrer aktørenes leveringspresisjon

Bane NOR takker NCC

Multiconsult vinner fornybar-kontrakter i Pakistan

Folk er opptatt av drikkevannet sitt

Holtet base og Grefsen verksted – en del av Fremtidens byreise

5890 meter ny E6 i Stange

Sandnes-selskapet sikter mot det Europeiske dronemarkedet

Strides om byvekstmilliardene

Elisabeth Enger avtroppende jernbanedirektør

Offentlig sektor prøver – men lykkes ikke

E6-utbyggingen er i rute

Digitalisering av bransjen

ABB og SNC-Lavalin etablerer Linxon for å levere løsninger til kraftbransjen

Vegingeniørene tar i bruk banebrytende verktøy

Framtidens biler kan lette kravene til vegutforming

Flere alternativer for kryssing av Hadselfjorden

Selvkjørende biler er fortsatt langt unna

Stor interesse for hyperloop-samarbeid

– Det er dette som er samfunnsplanlegging

Satser på samferdsel og byutvikling i Bergen

Nye anleggskontrakter i Nord-Norge

Rejlers Norge selger Rejlers Telecom til OneCo