Publisert
12.09.2017

Mye kan spares på advokathjelp i forkant

Risikohåndtering i bygg- og anleggskontrakter er svært viktig både for entreprenører og byggherrer. Dessverre ser vi flere eksempler på at risiko blir feid under teppet av en eller begge parter i en kontraktsinngåelsesprosess. Det er sjelden lurt, sier advokatene Thomas Oskar Strømbom, Andreas Rostveit, Per Gustav Lilleaasen og hos advokatkontoret Føyen Torkildsen. Høy aktivitet Det […]

Risikohåndtering i bygg- og anleggskontrakter er svært viktig både for entreprenører og byggherrer. Dessverre ser vi flere eksempler på at risiko blir feid under teppet av en eller begge parter i en kontraktsinngåelsesprosess. Det er sjelden lurt, sier advokatene Thomas Oskar Strømbom, Andreas Rostveit, Per Gustav Lilleaasen og hos advokatkontoret Føyen Torkildsen.

Høy aktivitet

Det er høy aktivitet i bygg- og anleggsbransjen. Det er mange store jobber å regne på. Det er viktig at den jobben gjøres skikkelig. Risiko er noe som, statistisk sett, vil materialisere seg med jevne mellomrom, sier advokat Strømbom. I en del sammenhenger ser vi at mange av aktørene gjør en seriøs og skikkelig jobb med å prise risiko. Dessverre ser vi imidlertid alt for ofte at en eller flere entreprenører priser risikoen alt for lavt, eller ikke fanger opp risikoen. Da går prosjektet raskt med tap. Dette medfører ofte mye diskusjon med byggherren, og også konflikt, sier advokat Strømbom.

En byggherre bør være opptatt av å få riktig pris, ikke lavest mulig pris. Oppnår entreprenøren kalkulert fortjeneste, er prosjektet sjeldent problemfylt, sier advokat Rostveit.

Svært kostbart å feile

Har man som entreprenør tatt tilstrekkelig høyde for risikoen som kan ligge i grunnforholdene og lagt denne potensielt svært kostbare situasjonen inn i kalkylen som anbudet er basert på?

Strømbom spør, men gir intet svar. Han taler kun ut fra erfaring og hvilke kostnader en entreprenør kan pådra seg om kalkylen svikter på et så sentralt punkt. Advokatfirmaet Føyen Torkildsen underviser både byggherrer og entreprenører.

Vi er opptatt av at både byggherrer og entreprenører bruker balanserte kontrakter

– En vanlig misforståelse er at mange tror at entreprenøren har risikoen for alt av grunnforhold når man bruker en totalentreprisekontrakt. Det blir både unyansert og feil, sier advokat Rostveit. Jobber man i jomfruelig terreng, hvilket er situasjonen for en rekke av anleggskontraktene, er realiteten at risikoen for uventede forhold i grunnen i hovedsak er lik i de to kontraktsformene. Her er det flere som blir overrasket.

Forebygging og godt forarbeid er meget viktig for begge parter. Byggherrene må beskrive risiko og usikkerheter på en klar og utvetydig måte. Entreprenører bør sette seg skikkelig inn i dette materialet, slik at prisen blir mest mulig korrekt.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur