Hålogalandsbrua inngår i den nye riksveikontrakten i Ofoten for perioden 2023-2028. Foto: Thomas Rolland/Statens vegvesen
Publisert: 01.03.2023 

Fire vil drifte og vedlikeholde riksveiene i Ofoten

Fire entreprenører ønsker å holde riksveiene i Ofoten trygge og framkommelige fram til 2028. Statens vegvesen stiller krav til miljø og klimautslipp.

Kontrakten med Statens vegvesen omfatter 314 kilometer vei, hvor 23 kilometer er gang- og sykkelveier. Den strekker seg fra ferjeleiene på E6 Skarberget og rv. 827 i Kjøpsvik nordover til Brandvoll på E6 i Bardu, i tillegg til E10 mellom Riksgrensen mot Sverige og Tjeldsundbrua. Veiene går gjennom kommunene Narvik, Gratangen, Lavangen, Bardu, Evenes og Tjeldsund.

Fra by til fjelloverganger

Riksveiene i Ofoten er godt trafikkerte veier i nordnorsk målestokk, med en høy andel tungtrafikk.

– Kontrakten byr på både bydrift i Narvik og utfordrende fjelloverganger, flere store bruer og 13 tunneler. Det er korte avstander mellom høyfjell og lavland, og høyfjellsproblematikk på værutsatte strekninger som E10 mot Riksgrensen. Vi er godt fornøyde med konkurransen, sier byggeleder Renate Dahlmo i Statens vegvesen.

Entreprenøren som inngår Ofoten-kontrakten har ansvar for brøyting, sommerdrift og løpende vedlikehold av veiene.

Disse har levert tilbud

Tilbyder Tilbudssum i kr ekskl mva.
Svevia Norge AS  477 411 880,-
Presis Vegdrift AS  491 137 845,-
Veidekke Industri AS  500 637 761,-
Mesta AS  533 017 393,-

Statens vegvesen skal nå gjennomføre grundig kontrollregning og kvalitetssikring av tilbudene.

I løpet av noen uker blir det klart hvem som tildeles kontrakten. Kontraktsignering skjer etter karensfristens utløp.

Vegvesenet stiller miljøkrav

Statens vegvesen har skjerpet kravene til miljø og reduserte klimautslipp i alle kontrakter. Entreprenøren som får ansvaret for riksveiene i Ofoten må derfor ta i bruk kjøretøy og maskiner med lavere utslipp, og det skal rapporteres på drivstoff og energiforbruk.

Det settes strenge krav til avfallshåndtering, inkludert slam fra tunnel og strøsand fra veien. Statens vegvesen oppfordrer til re-foliering av skilt, og entreprenøren belønnes for gjenbruk av skilt.

Kontrakten er femårig, med oppstart 1. september 2023. I tillegg er det gjensidig opsjon for forlengelse med inntil tre nye år.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur