Foto: Øyvind Ellingsen/Statens vegvesen
Publisert: 12.09.2022 

Fire vil oppgradere elektriske anlegg i Sørfold-tunnelene

Fire bedrifter ønsker å gjøre Sørfold-tunnelene på E6 i Nordland tryggere.

Elektroarbeidet som skal utføres i flere av de eksisterende tunnelene på E6 gjøres for å øke trafikksikkerheten i tunnelene. Det skal blant annet monteres flere SOS-skap, og ledelys som gir økt sikkerhet dersom det oppstår behov for evakuering.

Det skal også monteres røde stopplys ved de tre tunnelene på strekningen som ikke har det i dag. Stopplysene skal hindre trafikk inn i tunnelene i forbindelse med vedlikeholdsarbeid og trafikkhendelser.

– Nå skal vi gå gjennom og kontrollregne på tilbudene. Vi tar sikte på å undertegne kontrakt i løpet av september.

– Planen er at arbeidet skal starte i oktober 2022 og foregå fram til november 2023. Jobben vil i hovedsak bli utført om natten for at trafikken skal bli minst mulig påvirket, sier senioringeniør Jan-Erik Stenmark i Statens vegvesen.

Disse har levert tilbud

Tilbyder Tilbudssum
Mesta AS 51.880.674
OneCo Infra AS 66.221.695
Roxel Infra AS 67.661.276
Otera Traftec AS 93.184.489

Nødvendig oppgradering selv om ny veg bygges

Selv om det er planlagt å bygge ny E6 i Sørfold, er det også helt nødvendig å oppgradere de eksisterende tunnelene. Årsaken er at dagens tunneler vil ha høy trafikkbelastning helt fram til ny E6 på denne strekningen blir ferdig.

Statens vegvesen har satt E6 Megården-Mørsvikbotn på topp fire på sin prioriteringsliste over vegutbygginger som er klare for oppstart. Den nye vegstrekningen planlegges åpnet for trafikk i 2028.

Etter at ny veg er ferdig, vil dagens E6-strekning bli gjort om til fylkesveg. Den vil da bli omkjøringsveg og beredskapsveg for ny E6. Omkjøringstiden vil bli redusert fra over 11 timer til under to timer. Fylkesvegen vil også bli viktig for lokaltrafikken.

Flere av de eksisterende tunnelene på E6 i Sørfold har utfordringer knyttet til vegbredde, høyde, lysforhold, stigning og kurvatur. Statens vegvesen har nylig redusert hastigheten i flere av tunnelene.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur