Dårlig vedlikehold gjør veiene mer sårbare for ekstremvær. Foto: NAF
Publisert: 15.11.2022 

Flom og skred truer sikkerheten på veiene

Klimaendringer og stadig økende nedbør vil føre til flere stengte veier som følge av flom og skred. – Forfallet på fylkesveiene er enormt, og et veinett i dårlig stand er mer sårbart, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Hele seks av ti ønsker at politikerne skal prioritere vedlikehold av eksisterende veier. I tillegg mener flere enn én av tre at rassikring må prioriteres. Det viser en landsrepresentativ undersøkelse Norstat har gjort for NAF.  

– Folk ser at veiene er i dårlig stand og at flom og skred fører til stengte veier. Dette kan og må politikerne prioritere, for veinettet er ikke godt nok rustet til å stå imot ekstremvær. Og ekstremvær vil det bli mer av, ifølge klimaforskningen, sier Handagard.  

Forfallet har nå vokst til om lag 70 milliarder på fylkesveiene alene. I tillegg kommer ras- og skredsikring som vil koste rundt 70 milliarder for steder langs riks- og fylkesveiene der det er høy og middels skredfare.   

Vil bli dyrere og dyrere 

Signalet fra folk er tydelig: Det er flere som vil prioritere vedlikehold enn nybygging av veier. NAF mener det haster med å komme i gang med vedlikeholdsoppgavene.  

– Det vil bare bli dyrere og dyrere å hente igjen forfallet om det fortsetter slik. Fylkene har over tid ikke klart å ta godt nok vare på veinettet, og trenger betydelig mer midler i årene fremover. Hvis ikke, må staten ta tilbake ansvaret for fylkesveiene, sier Handagard.  

 Bakgrunn:  

Undersøkelse utført av Norstat for NAF, september 2022. Landsrepresentativt utvalg på 1005 personer er spurt.  

Hva mener du regjeringen bør prioritere innen samferdsel fremover? (velg maks 3) 

Norge
Vedlikehold av eksisterende veier 61 %
Satsing på kollektivtransport 41 %
Rassikring av eksisterende veier 35 %
Satsing på jernbane 34 %
Utbygging av nye veier 31 %
Bedre ladeinfrastruktur 19 %
Bedre tilrettelegging for sykling 15 %
Bedre tilrettelegging for fotgjengere 8 %
Utbygging av ferjetilbudet 3 %
Vet ikke 4 %
Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur