Foto: NVE/Heidi Ryen
Publisert: 22.05.2023 

Flomvarsel på oransje nivå både i Nord- og Sør-Norge

Som følge av kraftig og vedvarende snøsmelting er vårflommen godt i gang i deler av Nord- og Sør-Norge. Flomvarselet for Altaelva, Trysilelva og Krøderen er justert opp til oransje nivå. Stor vannføring og vannmettet jord gjør at situasjonen er svært følsom for nedbør og temperatur. Det ventes regn og regnbyger i deler av Sør-Norge mandag og tirsdag som kan føre til skadeflom i flere elver på Sør- og Østlandet.

Som følge av vedvarende snøsmelting er flomvarselet for Altaelva nedenfor Altadammen i indre Finnmark oppjustert til oransje nivå.

– Oransje nivå er en alvorlig situasjon som forekommer sjelden og kan medføre flomskader. Statskraft som regulerer elva og flomvarslingen i NVE følger situasjonen tett. Fortsatt stor snøsmelting vil føre til at vannføringen vil holde seg på oransje utover søndag og muligens mandag morgen, sier Sjur Kolberg, flomvakten i NVE.

NVE har også sendt ut et nytt flomvarsel på gult nivå for kyststrøkene fra Lofoten til Tromsø som følge av regn og kraftig snøsmelting.

Flomvarsel på oransje nivå for Trysilelva

Vedvarende og sterk snøsmelting fører til at vannføringen i Trysilelva ventes å nå oransje nivå i løpet av mandag.

– Vannføringen i Trysilelva ligger allerede på gult nivå og ventes å nå oransje nivå i løpet av mandag som følge av sterk snøsmelting gjennom helgen og noe regn mandag, sier Sjur Kolberg, flomvakt i NVE. Situasjonen er svært følsom for endringer i temperatur og nedbørmengder, tilføyer Kolberg.

Vannføringen i Trysilelva ventes å avta igjen med kjøligere vær mot slutten av uka.

Gult flomvarsel for Glomma og Øyeren

Vannføringen har nå tatt seg opp igjen i Glomma grunnet varmt vær og mye snøsmelting. Noe regn i løpet av mandag-tirsdag kan bidra til ytterligere økning i vannføring både i Trysilelva og Glomma.

Glomma sør for Vormsund (samløp med Vorma) ventes å nå gult nivå tidlig denne uka, og NVE har sendt ut et flomvarsel på gult nivå som gjelder kommunene langs den sørligste delen av Glomma og Øyeren.

Ikke flom i Mjøsa ennå

Vannføringen i Gudbrandslågen er svakt økende. Det ventes foreløpig ikke flom i den sørligste delen av Gudbrandslågen og Mjøsa før i slutten av kommende uke.

Flom i Drammensvassdraget

Flommen har nådd gult nivå i Sperillen og Drammenselva ved Mjøndalen bru. Vannføringen i flere elver og innsjøer vil kunne nå gult og oransje nivå i starten av uken.

– Vi har nå sendt ut et varsel om oransje nivå for Krøderen som gjelder fra tirsdag, sier Sjur Kolberg, flomvakten i NVE.

Det ventes noe regn mandag og tirsdag, og dette kan føre til raskt økende vannføring i uregulerte sidevassdrag – også i Numedalslågen. Plassering av nedbøren er usikker og behov for nye flomvarsler vurderes igjen i morgen tidlig.

Foreløpig rolig i Skiensvassdraget

Det er foreløpig lite fare for stor flom i Skiensvassdraget i de regulerte elvene som følge at det er god plass i vannmagasinene på fjellet. I de uregulerte sideelvene hvor det fortsatt er snø er det nå stor vannføring.

– Hvis det kommer lite regn de nærmeste dagene, ventes det på kort sikt ikke stor flom i hovedvassdraget i Numedalslågen og Skiensvassdraget. De små uregulerte elvene er svært følsom for regn som kan komme mandag og tirsdag, sier Sjur Kolberg, flomvakt i NVE. Så vi kan ikke utelukke at vannføringen vil nå flomnivå i noen av disse elvene. Nedbørprognosene er foreløpig for usikre både når det gjelder mengder og plasseringen, tilføyer Kolberg.

Fare for jord- sørpe- og flomskred fra mandag i deler av Østlandet og Trøndelag

Vedvarende snøsmelting og regn gir økende fare for jord-, sørpe- og flomskred.

– Det har de siste dagene vært like mye snøsmelting som om det hadde regnet 20-30 mm hver dag i store deler av Sør- og Østlandet, sier Per Glad, jordskredvakt i NVE. I tillegg ventes det potensielt lokalt mye regn, noe som vil gi økende fare for jord-, sørpe- og flomskred. Det er i dalstrøk der det fortsatt ligger mye snø på fjellet ovenfor som er mest utsatt, tilføyer Per Glad, jordskredvakt i NVE.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur