Foto: Erik Burås for Samferdsel & Infrastruktur
Tekst
Thor Lynneberg
Publisert
20.07.2021

– Folk er glade i trikken sin

Naboer og brukere av trikken til Kjelsås forstår at oppgraderingen opp Grefsenveien er nødvendig, tross nattarbeid og enkeltspor.

– Betongplater og trikkespor blir nye i området vi kaller Grefsenveien nedre. Det medfører slutt på skinnebrudd, og med det også færre forsinkelser. Dekket i sportraséen blir også nytt. Sporveien oppgraderer dessuten holdeplassene, blant annet med ledelinjer for blinde og svaksynte. Kantsteinene fra Sandaker senter til gamle Bjølsen valsemølle over Nordpolen blir justert. Vi bytter også ut enkelte kontaktledningsstolper. Disse stolpene holder strømledningene til trikken på plass.

Gammel kjenning trenger nye spor

Prosjektleder Laila Nilssen hos Sporveien er entusiastisk. Det er blomstringstid, og folk er i ferd med å ta byen i bruk slik de gjorde før Oslo ”stengte” ned i vinter. Da blir det mer folk i gatene. Det blir også flere på den kjente og kjære trikken.

Foto: Erik Burås for Samferdsel & Infrastruktur

Oppgraderingsprosjektet startet september 2019, og skal være ferdig til jul. Arbeidet pågår fra Vitaminveien nedenfor Storokrysset til Åsengata nedenfor Sandaker Senter. Trikkesporet skal enkelte steder forskyves inntil 15 centimeter, for å imøtekomme tekniske krav til avstanden mellom to trikker som møter hverandre.

– Dette er gamle spor, og gamle fundament som sporene ligger på. De ligger også på en veldig trafikkert strekning. Det er mange trikker som kjører her, hele døgnet. Det har vært en god del skinnebrudd her, som vi har vært nødt til å sikre. Det er på høy tid å bytte ut både skinner og fundament, altså betongplatene under skinnene. Utstyret er slitent. De var modne for utskiftning. Når skinnene blir for slitt, og bruddene for mange, er kostnadene til vedlikehold høye, og risikoen for avsporing stor.

– Byggearbeidene er delt opp i faser slik at prosjektet unngår å berøre hele strekningen samtidig. Denne våren legger vi utgående spor – fra Åsengata i retning Kjelsås – det vil si forbi Sandakersenteret og til ”Mølla” ved Nordpolen. Når den jobben er gjort i midten av juli, skifter vi spor og gjør samme jobb på det andre sporet – i retning sentrum. Prosjektet er i rute. Vi har ingen grunn til å tro at vi blir forsinket.

Møter stor forståelse

På FremtidensByreise.no holder Sporveien folk informert om arbeidet som blir gjort.

Foto: Erik Burås for Samferdsel & Infrastruktur

– Ikke alt kan gjøres uten støy. Noe må også gjøres natterstid, forteller Nilssen.

– Vi har vært veldig opptatt av å informere naboer gjennom hele anleggsperioden. Vi informerer om hva vi skal gjøre, og når vi er nødt til å jobbe på nettene. Nattejobbingen handler om å legge inn veksler, slik at vi kan avvikle trafikken på enkeltspor i en periode. I dette prosjektet skal trikken kjøre som normalt, også mens vi jobber. Det kan være utfordrende. Trafikkmengden er stor, med timinutters avganger. Det vil si at trikken kjører forbi – til eller fra sentrum – hvert femte minutt. Da blir det trangt og smalt, likevel opprettholder vi samme antall avganger som normalt.

De som bor og ferdes i området, ser fordelen med en oppgradering av infrastrukturen.

– Noen klager har vi fått, men det må vi regne med. Jevnt over er vår erfaring likevel at hvis vi informerer godt, også i forkant, så tar folk dette med fatning. De fleste har forståelse for at vi må legge inn veksler på natt for å sikre trafikk som normalt på dagtid.

– Vi opplever samtidig at mange, både på Kjelsås og i Grefsenveien nedenfor Storokrysset, er veldig glade i trikken. De bruker den mye. Anleggsvirksomhet er sjelden populært blant naboer, men god informasjon om hvor og når ser folk nødvendigheten av denne oppgraderingen. Folk forstår at det er en del av pakken, dersom vi skal ha slik infrastruktur.

Gir hele byen et løft

Trikkeprogrammet er et samarbeidsprosjekt mellom Sporveien, Vann- og avløpsetaten, Bymiljøetaten og Ruter. Målet er å få kjøpt inn 87 nye trikker, etter at Oslo politisk har valgt å satse på trikken. Oslo-folk er sterkt knyttet til den, erfarer Nilssen.

Foto: Erik Burås for Samferdsel & Infrastruktur

– De fleste i byen har vokst opp med trikk, og er glade i den. Vi jobber derfor også med utbedring av verksteder og trikkehaller for parkering, samt mange store og små oppgraderingsprosjekter rundt om i byen – for å legge nye skinner, oppruste gater og byrom, vann- og avløpsledninger. Slik slår vi flere fluer i én smekk, og unngår at vi må grave i anleggsområdene flere ganger. Det blir på en måte en totaloppgradering av mange byrom i hovedstaden.

Antall reiser med kollektivtrafikk vil øke sterkt i årene fremover, anslår Sporveien. Frem til 2030 vil behovet for reiser med trikk i Oslo nær dobles, fra dagens 51 millioner årlige reiser, til 100 millioner per år. For å sikre at det er kapasitet til å dekke dette behovet, skal Sporveien på vegne av Oslo kommune kjøpe 87 nye, moderne trikker og fornye skinnegangen som trikken kjører på. Dette er Trikkeprogrammet.

– Programmet består av tre deler. Én av dem er alle disse ulike infrastrukturprosjektene. Anskaffelsen av nye trikker en annen del av programmet. Til slutt ruster vi opp to baser, som vi kaller det. Det er vognhaller for parkering og vedlikehold. En hall ligger på Holtet, og den andre på Grefsen, forteller prosjektleder Laila Nilssen.

Investerer mer enn 8 milliarder

Målet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud. Det betyr at kunder og reisende kan glede seg til moderne og komfortable trikker, et kollektivtilbud med plass til flere og en investering som er økonomisk forsvarlig, ifølge Sporveien.

Trikkeanskaffelsen har en bystyrevedtatt kostnadsramme på 4,1 milliarder kroner. Finansieringsbehovet knyttet til oppgradering av gater og skinnegang er estimert til 3,2 milliarder kroner. I tillegg kommer kostnader til tiltak for vann og avløp. Planene for utvikling av baser for parkering og vedlikehold har en kostnadsramme på 1 milliard kroner.

Nylig ble det kjent at Bymiljøetaten planlegger å lage opphøyde sykkelfelt i Grefsenveien, fra Disen til Myrerskogveien. Videre blir det regnbed, og en overvannspark ved Jupiterveien. Arbeidet skal være ferdig i løpet av 2023.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur