Emner
Publisert
21.03.2018

Folk er opptatt av drikkevannet sitt

Hele 97 prosent av innbyggerne drikker vann fra springen, viser en undersøkelse gjennomført av Sentio for Norsk Vann. Mange er likevel bekymret for at vannkildene i Norge er forurenset. Vi kan alle gjøre en innsats! Kronikk av direktør Toril Hofshagen, Norsk Vann. Torsdag 22. mars markeres Verdens vanndag over hele verden, som en offisiell FN-dag. […]

Hele 97 prosent av innbyggerne drikker vann fra springen, viser en undersøkelse gjennomført av Sentio for Norsk Vann. Mange er likevel bekymret for at vannkildene i Norge er forurenset. Vi kan alle gjøre en innsats!

Kronikk av direktør Toril Hofshagen, Norsk Vann.

Torsdag 22. mars markeres Verdens vanndag over hele verden, som en offisiell FN-dag. Temaet for Verdens vanndag i 2018 er «Nature for water». Målet er å sette søkelys på hvordan naturbaserte løsninger kan brukes for å takle ulike vannutfordringer som tørke, flom og forurensninger.

Globale utfordringer

Den kritiske situasjonen som har oppstått i Cape Town og en rekke andre storbyer rundt om i verden de siste årene, viser at det er behov for tiltak på bred front for å sikre det aller viktigste i et samfunn: Nok, rent drikkevann. I følge FN mangler hele 2,1 milliarder mennesker tilgang til trygg drikkevannsforsyning. Det er store utfordringer med både for lite vann og forurenset vann. Prognoser viser at det i 2050 vil bo hele 3 milliarder mennesker i områder med alvorlig vannmangel. FN ønsker at verdenssamfunnet skal ta disse utfordringene på alvor og i større grad ta i bruk naturens egne muligheter til å rense vann og magasinere vann.

Godt springvann i Norge

Norge er et velsignet vannrikt land, der de fleste innbyggere har tilgang til rikelig med vann av god kvalitet året rundt. I en fersk innbyggerundersøkelse utført av Sentio på oppdrag for Norsk Vann, svarer 97 prosent at de drikker vannet fra springen. 7 av 10 sier de vet hvilken vannkilde som drikkevannet deres kommer fra.

Vi har alle et felles ansvar for å ta vare på de viktige vannkildene våre og hindre at de blir forurenset, både når vi ferdes i naturen generelt og når vi er i nærheten av drikkevannskilder spesielt

Toril Hofshagen

Mange er bekymret for at vannet i naturen er forurenset. Nesten halvparten frykter smittestoffer, mens 40 prosent er redde for miljøgifter og drøyt 20 prosent bekymrer seg for at vannet skal inneholde mikroplast. De fleste er imidlertid trygge på at det rensede vannet de får i springen er av god kvalitet, men om lag 15 prosent av innbyggerne svarer at de også er bekymret for at det kan være skadelige stoffer i springvannet. Nesten like mange oppgir å være bekymret for kvaliteten på flaskevannet som de kjøper i butikken.

Ingen sovepute

Selv om vi i Norge har mye og godt vann, er det ingen selvfølge. Hele 90 prosent av innbyggerne får vann fra såkalte overflatevannkilder, som innsjøer og elver, mens 10 prosent får vann fra en grunnvannskilde.

Sentio-undersøkelsen viser at innbyggerne er opptatt av at disse vannkildene beskyttes mot forurensninger. Hele 85 prosent mener det er aktuelt å gi bøter hvis noen forurenser en drikkevannskilde og over halvparten mener det er aktuelt å sette opp gjerde rundt vannkilder som brukes til drikkevann.

Vi har alle et felles ansvar for å ta vare på de viktige vannkildene våre og hindre at de blir forurenset, både når vi ferdes i naturen generelt og når vi er i nærheten av drikkevannskilder spesielt. God vanndag!

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur