Emner
Publisert
01.02.2018

Leverer vannrenseanlegg til en halv milliard

Over de neste par årene skal trønderbedriften Inrigo levere vannbehandlingsanlegg til tre byer i Kamerun. Prosjektet omfatter inntaksanlegg, pumpestasjoner, rør, basseng, bygninger, og prosessanlegg for vannbehandling. Vannbehandlingsanlegget vil sikre innbyggerne i Meyomessala, Melong og Nkongsamba, byer som samlet har mer enn 200 000 innbyggere adgang til tre ganger så mye vann som i dag. I […]

Over de neste par årene skal trønderbedriften Inrigo levere vannbehandlingsanlegg til tre byer i Kamerun. Prosjektet omfatter inntaksanlegg, pumpestasjoner, rør, basseng, bygninger, og prosessanlegg for vannbehandling.

Vannbehandlingsanlegget vil sikre innbyggerne i Meyomessala, Melong og Nkongsamba, byer som samlet har mer enn 200 000 innbyggere adgang til tre ganger så mye vann som i dag. I tillegg vil de få høy kvalitet på vannet, også i regntiden.

Kamerun har iverksatt et flerårig program for å bedre forsyningen av drikkevann. Halvparten av befolkningen har i dag ikke tilgang til rent vann, og hele 78 prosent av sykehusinnleggelsene i landet skyldes forurenset vann som sprer dødelige sykdommer som kolera og dysenteri.

I juli 2015 kom en delegasjon fra Camwater til Trøndelag for å se på et anlegget Inrigo har bygget for Vanvikan vannverk.

Vi har kompetanse på vannbehandling. Teknologien sikrer høy kvalitet på vannet som kommer ut fra anlegget, selv med høyt forurensingsnivå på det som kommer inn. Delegasjon konkluderte med at dette hadde de bruk for, sier Gaute Moldestad, COO Inrigo.

Kjøttvekta avgjorde

Camwater er det statlige selskapet i Kamerun for vann-infrastruktur, og har til oppgave å håndtere offentlig vannforsyning i byer og bynære områder. En nordmann som jobbet med prosjekter i Kamerun satte Camwater i kontakt med Eksportkreditt Norge, som har et samfunnsansvar som handler om miljømessig bærekraft og sosial ansvarlighet. I så måte passet Kameruns ambisiøse vannrenseprogram godt inn. Eksportkreditt tok kontakt med Innovasjon Norge som blant annet støtter klyngen Smart Water Cluster i Trøndelag – og der fant de noen som kunne levere anlegg for vannbehandling.

Inrigo hadde ikke fått til det de har gjort uten klyngen. Det bidro til å få bedriften i posisjon, sier Bjørn Damhaug, CEO Fosen innovasjon og leder i Smart Water Cluster.

– Medlemsmassen og deres total omsetning bidro til å øke kjøttvekta, noe som var viktig i kontraktsforhandlingene. Størrelsen gir bedre troverdighet, sier han.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur