Denne veien langs jernbanen mellom Ås og Hauger bru i Ås kommune skal bygges om til gang- og sykkelvei. De forberedende arbeidene er startet. Foto: Marius Bjerke/Statens vegvesen
Publisert: 11.05.2023 

Forberedelser til ny gang- og sykkelvei gir stengt vei mellom Ås og Bølstad frem til ferien

Statens vegvesen skal bygge om veien som går langs jernbanen mellom Ås og Hauger bru til gang- og sykkelvei. Veien blir stengt frem til sommerferien mellom Ås og Bølstad. Alternative gang- og sykkelruter er skiltet.

– Vi skal utvide dagens vei langs jernbanen mellom Ås og Hauger bru slik at det blir plass til en sykkelvei som er 2,5 meter bred, en grussti på 0,8 meter for løping, og et fortau for gående på 1,8 meter, sier byggeleder i Statens vegvesen, Pål Aanerød Ellingsen.

Det er krevende grunnforhold på strekningen med myr og skogbunn. Statens vegvesen må derfor gjøre forberedende arbeider før de kan gå i gang med selve byggingen av gang- og sykkelveien. I perioden med forberedende arbeider blir veien stengt mellom Ås og Bølstad.

Stein i store poser belaster veien

– For å unngå setningsskader etter at gang- og sykkelveien er bygd, må vi forbelaste veien før vi begynner å bygge. Det gjør vi ved å legge ut stein i store poser, såkalte big bags, forklarer Aanerød Ellingsen.

Big bags er store plastsekker som er 80x80x80 cm store. Steinen blir stående i sekkene til veien har slutter å sette seg.

– På grunn av de bløte grunnforholdene antar vi at området hvor vi plasserer steinen kan sette seg med så mye som 40 centimeter, sier byggelederen.

Arbeidet med forbelastningen skal være ferdig før sommerferien. Frem til da er veien langs jernbanen mellom Ås og Bølstad altså stengt så fotgjengere og syklister må bruke andre ruter. Disse rutene er skiltet.

Ferdig gang- og sykkelvei høsten 2024

Det er Østlandske vei og betong AS som utfører forbelastningen på oppdrag for Statens vegvesen.

Når setningene er under kontroll, starter arbeidet med å bygge gang- og sykkelveien mellom Ås og Hauger bru. Dette oppdraget blir lyst ut over sommerferien med planlagt byggestart til høsten.

Gang- og sykkelveien skal stå ferdig høsten 2024.

En del av ny gang- og sykkelvei mellom Ås og Holstad

Strekningen Ås-Hauger bru blir en del av den totalt 3,5 km lange gang- og sykkelveien som skal bygges frem til Holstad.

Strekningen fra Hauger bru til Holstad er tenkt bygd i sammenheng med ny E18 Vinterbro–Holstad.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur