Publisert: 19.04.2018 

Forslag til statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 sendt ut på høring

I går ble forslaget til statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss sendt ut på høring. Oppdraget ble gitt Bane...

I går ble forslaget til statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss sendt ut på høring.

Oppdraget ble gitt Bane NOR og Statens vegvesen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet fredag 13. april

– Dette en milepæl i planleggingen av et historisk samferdselsprosjekt som vil knytte øst og vest tettere sammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Regjeringen besluttet i august 2015 at videre planlegging av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 skal ta utgangspunkt i korridoren over Kroksund. I april 2016 ble traseen over Helgelandsmoen valgt.

Etter dette har arbeidet med reguleringsplanen pågått for fullt. Nå foreligger Fellesprosjektets konkrete forslag til hvordan veg og bane skal bygges.

En viktig milepæl i arbeidet med å realisere Ringeriksbanen og ny E16

Det er et omfattende planmateriale som nå er sendt ut på høring. I løpet av kort tid vil Bane NOR og Statens vegvesen sende ut mer enn 3000 brev og brosjyrer til grunneiere, frivillige lag og organisasjoner.

Alle høringsdokumentene blir tilgjengelige på fellesprosjektets hjemmesider, og det vil bli gjennomført en rekke åpne møter og andre informasjons- og medvirkningstiltak. For at alle som ønsker det skal få anledning til å uttale seg, har departementet bedt om at høringsfristen settes til minst åtte uker.

Dette er en viktig milepæl i arbeidet med å realisere Ringeriksbanen og ny E16. Ringeriksbanen kommer til å redusere reisetiden mellom Oslo og Hønefoss med om lag én time.

Det vil gi en helt ny reisehverdag. Banen vil knytte bo- og arbeidsmarkedene på Ringerike og i Oslo tettere sammen, i tillegg til å gjøre togtransport mer konkurransedyktig på reiser mellom Norges to største byer.

Ringeriksbanen blir den fjerde InterCity-strekningen på Østlandet. Fram til nå er det brukt flere hundre millioner kroner på planlegging av banen.

Ideen om Ringeriksbanen er over 150 år gammel.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur