Foto: Statens Vegvesen|Olav Duesten
Lars Holm
Publisert: 27.02.2020 

Fylkesveg 714: Laksevegen stormer mot avslutning

Siden den første salven ble avfyrt av fylkesordfører Tore O. Sandvik i 2010 har det pågått arbeider med Fylkesveg 714 i Trøndelag. Prosjektet ser nå slutten, og forventes ferdigstilt i fjerde kvartal 2020. 200 trailere og 1100 privatbilister i døgnet kan vente seg en både tryggere og raskere veg ut til øyregionen vest for Trondheim.

Ute på øyene vest for Trondheim ligger store anlegg for lakseproduksjon. Brorparten av denne laksen fraktes med trailere til markedene sør i landet og Europa. På vei utover har Fylkesveg 714, bedre kjent som 'Laksevegen', tradisjonelt gått ned i trange fjordarmer, smal og svingete og til dels bratte strekk. På de verste vinterdagene har trailerne ligget strødd i bakkene på veien innover fastlandet.

For å løse dette har Statens Vegvesen opprettet prosjektet Laksevegen som en del av Nasjonal Transportplan 2009 - 2015, og arbeidene har vært i gang i noen år. Hoveddelene av prosjektet er tunneler og ny veg fra Våvatnet til Snilldalen ny veg forbi bygda Krokstadøra innerst i Snillfjorden, og til slutt fjordpassering over Åstfjorden, begge fjordarmene er grener av den større Hemnefjorden.

— Vi åpnet passeringen av Krokstadøra rett før jul i fjor, sier Olav Duesten, Assisterende Byggeleder for prosjektet.

— Dette var elleve måneder før planlagt ferdigstillelse, noe vi er svært fornøyd med. Denne passeringen sparte inn cirka to kilometer veg, og fjernet en strekning med til dels krapp kurvatur og relativt høye ulykkestall.

Redusere ulykker

Strekningen på cirka 60 kilometer fra Orkanger til Sunde har de siste femten årene hatt 105 ulykker med personskade.

— Et av hovedmålene for dette prosjektet er å redusere antall ulykker på strekningen, sier Duesten.

— Strekningen har vært preget av flere stygge ulykker og flere dødsulykker, som i stor grad har gått utover og preget lokalsamfunnene i øyregionen.

Bedre fremkommelighet

I tillegg til reduserte ulykkestall er et annet hovedmål for prosjektet innsparing av tid for både privattrafikk og næringstrafikk.

Olav Duesten, prosjekt Fosenvegene, prosjektavdelingen i Region midt. Foto: Statens Vegvesen

— Når prosjektet ferdigstilles vil vegstrekningen være redusert med cirka tolv og en halv kilometer, sier Duesten. — Dette tilsvarer 20 - 30 minutter reisetid. Fremkommeligheten er selvsagt et svært viktig moment. Årdøgntrafikken på strekningen før prosjektstart var på 1300 kjøretøy. Av dette er det drøyt 200 laksetrailere og annen næringstrafikk med tunge kjøretøy. Særlig næringstrafikken vil nyte godt av forbedret kurvatur og stigningsforhold på vegstrekningen. Den aktuelle Åstfjordpasseringen er den største innsparingen i prosjektet med ny veg på til sammen 5,6 kilometer, som medfører en innsparing på cirka seks kilometer.

Siste fase i gang

Prosjektet gjennomfører nå siste fase av utbyggingen, med brukrysning av Åstfjorden med tilhørende tunneler på begge sider av fjorden. Brua blir spektakulær der den stiger over fjorden fra nesten nede ved vannflaten på den ene siden, og ender midt oppe i fjellsiden på motsatt side.

— Brua blir cirka 735 meter lang, sier Duesten. — Den står på pæler som er plassert i fjorden på opptil 15 meters dyp. På disse har vi lagt stålkasser som er sveiset sammen. For tiden driver vi og legger dekke, der vi støper fra begge sider i bolker på 25 meter. Vi bruker cirka 14 dager på tre slike støp, og venter å ha dette samt legging av kantdragere ferdig rundt påsketider i 2020.

Stor tunneldriving

Prosjektet har bestått av en god del tunneldriving. Til sammen er det sprengt ut 8680 meter tunnel siden de første delprosjektene startet i 2009. Åstfjordpasseringen består av Slørdalstunnelen på 2650 meter, og Mjønestunnelen på 770 meter.

— Vi har gjennomslag i begge tunnelene, i september i fjor på Mjønes, og i april i år for Slørdalen, sier Duesten. — Dermed er vi godt i gang med innredning og klargjøring på begge sider av fjorden. — Det er den tsjekkiske entreprenøren Metrostav som driver de aktuelle tunnelene, og begår bruarbeidet. Vi har begått fjellsprengningen mens trafikk har gått forbi og uten uhell.

— Vi er i rute i henhold til prosjektplanen, og forventer å kunne åpne for trafikk på strekningen i november 2020, men vi har et håp om å få det til tidligere, avslutter Duesten.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur