Foto: Pixabay
Publisert: 04.06.2024 

Generalforsamling i Norske tog AS: Kristin Veierød nytt styremedlem

– Norske tog forvalter store materiellverdier og har et høyt aktivitetsnivå. Selskapet gjennomfører store anskaffelsesprosesser og er opptatt av at virksomheten skal drives på en bærekraftig og ansvarlig måte. Med Kristin Veierød som nytt styremedlem får styret tilført relevant juridisk kompetanse på disse områdene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Kristin Veierød (f. 1967, Oslo) er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og siviløkonom fra NHH. Veierød er partner og styreleder i advokatfirmaet Hjort DA, hvor hun har vært partner i over 20 år og styreleder siden 2021. Hun har tidligere jobbet som advokat i Telenor ASA.

Veierød jobber innenfor et bredt spekter av forretningsjuridiske problemstillinger, blant annet knyttet til kontraktsinngåelser, avklaring av rettslig rammeverk, styre- og ledelsesansvar og tvisteløsning. Hun har betydelig styreerfaring, prosedyreerfaring, erfaring som voldgiftsdommer og erfaring med granskninger. Veierød er blant annet styreleder i Redd Barna og Mentor Medier.

Styrets sammensetning

Etter generalforsamlingen består styret i Norske tog av følgende medlemmer:

Jan Morten Ertsaas (f. 1963, Trøndelag) (aksjonærvalgt)
Anita Meidell (f. 1967, Vestland) (aksjonærvalgt)
Espen Opedal (f. 1967, Vestland) (aksjonærvalgt)
Kristin Veierød (f. 1967, Oslo) (aksjonærvalgt)
Ole Høgtun (ansattevalgt)
Razieh Nejati Fard (ansattevalgt)

Om Norske tog AS:

Norske tog anskaffer, eier og forvalter persontogmateriell. Selskapet inngår avtaler om utleie av togmateriell med togoperatører, som har trafikkavtale med Jernbanedirektoratet. Statens begrunnelse for eierskapet i Norske tog er å ha en aktør som kan tilby togmateriell på nøytrale vilkår. Statens mål som eier er kostnadseffektiv anskaffelse og utleie av togmateriell. Staten eier 100 prosent av Norske tog.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur