Emner
Publisert
16.08.2017

Ny milepæl for Trikkeprogrammet

Mandag 14. august startet arbeidene med å oppgradere trikkeskinner og fortau i Tullins gate. Strekningen er en del av prosjektet Tinghuset–Tullins gate, som skal totalrehabiliteres før nye lavgulvtrikker blir levert fra 2020. Bystyret i Oslo kommune har vedtatt at Sporveien skal kjøpe 87 nye trikker til hovedstaden. Arbeidene i Tullins gate er en del av […]

Mandag 14. august startet arbeidene med å oppgradere trikkeskinner og fortau i Tullins gate. Strekningen er en del av prosjektet Tinghuset–Tullins gate, som skal totalrehabiliteres før nye lavgulvtrikker blir levert fra 2020.

Bystyret i Oslo kommune har vedtatt at Sporveien skal kjøpe 87 nye trikker til hovedstaden. Arbeidene i Tullins gate er en del av Trikkeprogrammet, som i tillegg til selve trikke-innkjøpet, består av over 30 små og store gravearbeider i Oslogatene. Arbeidene gjennomføres for å legge forholdene til rette for de nye trikkene. I tillegg skal flere sentrale gater og byrom oppgraderes og fornyes, og enkelte steder skal det graves ekstra dypt for å skifte vann- og avløpsrør.

Strekningen Tinghuset–Tullins gate går fra Holbergs plass og Tullins gate, via Tullinløkka og videre frem til Tinghuset og Professor Aschehougs plass. Her skal både gatemiljøet og trikkeskinnene oppgraderes og det skal skiftes vann- og avløpsrør.

Fase 1 starter i Tullins gate og pågår frem til våren 2018.
Deretter jobber man seg videre inn i Kristian Augusts gate, forbi Tullinløkka og frem til Pilestredet og Professor Aschehougs plass.
Trikketraseen og trikkeskinnene blir oppgradert på hele strekningen.
C.J. Hambros plass utenfor Tinghuset blir fornyet med granittstein og nye trikkestolper.
Det skal legges nye vann- og avløpsrør på deler av strekningen og det blir omfattende vann- og avløpsarbeider i Rosenkrantz gate.
Prosjektet Tinghuset–Tullins gate er planlagt ferdigstilt innen 2020.

Buss for trikk

Gravearbeidene gjør at strekningen stenges for trikketrafikk fra og med 14. august og frem til våren 2018. I denne perioden bygges det et midlertidig trikkespor mellom Tullinløkka og Grensen som går i Kristian IVs gate.

Inntil dette midlertidige trikkesporet står ferdig, settes det opp buss for trikk for de reisende mellom Jernbanetorget og Holbergs plass. Se Ruter.no for detaljert informasjon om avvikstrafikken.

Trikkeprogram på skinner

Tinghuset–Tullins gate er det første store infrastrukturprosjektet som starter opp etter at Prinsens gate åpnet for toveis trikketrafikk i februar i år. I tiden fremover skal flere prosjekter starte som følge av Trikkeprogrammet, og så langt går gjennomføringen som planlagt.

Sporveien leder Trikkeprogrammet og samarbeider med Bymiljøetaten, Oslo Vognselskap, Ruter og Vann- og avløpsetaten om gjennomføringen og koordineringen av de ulike prosjektene. For å sikre en god gjennomføring av alle oppgraderingene Oslo har behov for, er det laget en Samlet plan med infrastrukturprosjekter som blant annet omfatter strekningen Tinghuset–Tullins gate. Det er Bymiljøetaten som er byggherre på strekningen og arbeidet foregår i nært samarbeid med Sporveien.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur