E39 Bårdshaug bru. Foto: Statens vegvesen
Publisert: 13.03.2024 

Gjenåpner E39 Bårdshaug bru i Orkanger torsdag 21. mars

Etter intensivt og godt samarbeid med entreprenør og konsulent er det mål om å gjenåpne E39 Bårdshaug bru i løpet av torsdag 21. mars.

Dette er en uke før opprinnelig plan.

Bakgrunn for stengingen

E39 Bårdshaug bru, som er under rehabilitering, ble stengt fredag 26. januar da det ble oppdaget at det ikke var kontakt mellom pilartoppen og brubjelken i akse 5. Pilarene skal rehabiliteres som del av vedlikeholdsarbeidene som pågikk for E39 Bårdshaug bru.

Status for arbeidene

– BMO Entreprenør AS har i stengningsperioden fått jobbet med bruen hovedsakelig etter det som ligger i vedlikeholdskontrakten for E39 Bårdshaug bru. Det er endret noe på rekkefølgen og alle arbeidsoperasjoner som ville krevd helstenging er nå utført. Det gjør at stengingen ikke har påvirket fremdriften til prosjektet, sier fungerende seksjonsleder vedlikehold Håkon Ødegård Alstad i område midt i divisjon drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

Parallelt er det jobbet med å komme til bunns i problematikken som ble oppdaget for akse 5.

– Det er gjort en omfattende jobb knyttet til prosjektering og modellering av lastsituasjonen som oppstod som følge av at det ikke var kontakt mellom pilarene og brubjelkene i akse 5. Her fortjener konsulent COWI honnør for en solid jobb for et komplisert oppdrag. Dette gjør at vi nå jobber utifra en plan om å gjenåpne ett kjørefelt på brua i løpet av torsdag 21. mars. Da returnerer vi til det opprinnelige kjøremønsteret som er brukt tidligere knyttet til vedlikeholdsarbeidene på E39 Bårdshaug bru, sier Ødegård Alstad.

Beklager ulempene

Når bruen har vært helstengt har det vært omkjøring for begge kjøreretninger via Gammelosveien. Det har på omkjøringveien vært manuell dirigering over den smale Gammelosbruen på dagtid mellom klokken 07:00 og 19:00.

– Fra og med gjenåpninga er vi tilbake til det tidligere regimet. Gammelosveien vil være omkjøringsvei for trafikken fra Trondheim og som skal vestover i retning Ørlandet og øyregionen, sier Ødegård Alstad.

Trafikken fra vest, altså fra Ørlandet og kystregionen og mot Trondheim, kan fortsatt bruke bruen som tidligere. Blålysetatene kan benytte bruen i begge kjøreretninger.

– Vi beklager ulempene helstengingen har hatt for trafikanter, lokalmiljø, næringstransporter og lokalt næringsliv og er glade for at vi kan gjenåpne E39 Bårdshaug bru. Bruen er trygg for den trafikken det åpnes opp for torsdag 21. mars, forsikrer Ødegård Alstad.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur