Emner
Publisert
02.08.2018

God framdrift med arbeidene på stengte baner

Bane NOR melder om at arbeidene på Østfoldbanen og Drammenbanen går etter planen. 6.august er det igjen klart for tog etter seks ukers anleggsperiode. Både Østfoldbanen og Drammenbanen er stengt for trafikk i seks uker i sommer på grunn av omfattende anleggsarbeid og nødvendige fornyelser. Vel en uke før togene igjen skal gå som normalt […]

Bane NOR melder om at arbeidene på Østfoldbanen og Drammenbanen går etter planen. 6.august er det igjen klart for tog etter seks ukers anleggsperiode.

Både Østfoldbanen og Drammenbanen er stengt for trafikk i seks uker i sommer på grunn av omfattende anleggsarbeid og nødvendige fornyelser. Vel en uke før togene igjen skal gå som normalt opplyser Bane NOR at de planlagte arbeidene har god framdrift og at strekningene dermed kan gjenåpnes som forutsatt. Østfoldbanen Oslo S – Ski og Østre linje åpner for trafikk igjen mandag 30.juli, mens Drammenbanen og Østfoldbanen Vestre linje sør for Ski åpnes igjen mandag 6.august.

Østfoldbanen

På Østfoldbanen er det utført omfattende anleggsarbeider i forbindelse med byggingen av Follobanen. Arbeidene er utført ved Follobanens innføring mot Oslo S der det største prosjektet i sommer er byggingen av en stor betongkulvert under Østfoldbanens spor. Det er også utført omfattende grunn- og sporarbeider ut til Bekkelaget. Ved Ski er det gjennomført sporarbeider og sporomlegginger, samt grunnarbeider på Ski stasjon. Mens banen har måttet være stengt på grunn av byggingen av Follobanen, er det samtidig gjennomført mye vedlikeholds- og fornyelsesarbeid. På Østre linje er det utført sporisolering på fire kilometer spor, det er utført dreneringsarbeider på Askim stasjon, to overgangsbruer er fjernet og en tredje er pusset opp. På Vestre linje er det sør for Ski byttet 4000 sviller, Kjølstadtunnelen mellom Ski og Ås er oppgradert, og det er utført masseskifte på planovergangen ved Dilling stasjon. Mellom Oslo S og Ski er det gjennomført omfattende sporfornyelse på strekningen Kolbotn – Oppegård. Det er det skiftet ut 16.000 sviller og byttet 7200 meter skinner, for uten fire sporveksler på Oppegård stasjon. På både Østre og Vestre linje er det også utført ettersyn og kontrollarbeid på anleggene.

Drammenbanen

På Drammenbanen er det rehabiliteringen av Lieråsen tunnel som er årsaken til at banen må stenges hver sommer fram til 2021. Arbeidet omfatter rehabilitering av betongelementer og fjellsikring av tunnelen. Samtidig er det utført fornyelses- og vedlikeholdsarbeider mellom Lier og Drammen. På Brakerøya stasjon er to sporveksler byttet ut og på den gamle brua over Strømsøløpet er det byttet skinner og sviller.

Åpnes for trafikk igjen

Fra 6.august kjøres togene som normalt igjen på både Drammenbanen og Østfoldbanen. Togene på Vestfoldbanen vil fra 7.august og fram til 15/9 bare kjøres til/fra Sandefjord. Sør for Sandefjord er banen stengt på grunn av arbeidene med innkobling av den nye strekningen Farriseidet – Porsgrunn. Dette medfører også signalarbeider på Larvik stasjon og derfor må togene snu i Sandefjord. Mellom 16. september og 23. september er Vestfoldbanen helt stengt. Da gjøres siste innspurt med innkobling av nyanlegget samtidig som det gjøres arbeider med kontaktledningsanlegget i Holmestrand. Hele Vestfoldbanen åpnes for trafikk igjen 24.september, da også med nytt dobbeltspor Farriseidet – Porsgrunn.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur