Gamle skinner erstattes av nye på Dovrebanen. Foto: Njål Svingheim
Emner
Publisert
13.08.2021

Tildelingsbrev for 2021

Jernbanedirektoratet har motteke tildelingsbrevet frå Samferdselsdepartementet for 2021. I tildelingsbrevet vert måla for jernbanesektoren trekt opp, og prioriteringar og krav for 2021 vert definerte.

Jernbanedirektoratet gjennomfører kjøp tjenester innenfor fire områder:

  • Kjøp av persontransport med tog
  • Kjøp av infrastrukturtjenester, drift og vedlikehold
  • Kjøp av infrastrukturtjenester, planlegging
  • Kjøp av infrastrukturtjenester, investeringer

Tildelingsbrev til Jernbanedirektoratet 2021.

Supplerende tildelingsbrev nr 1 - 2021

Supplerende tildelingsbrev nr 2 - 2021

Supplerende tildelingsbrev nr 3 - 2021

Supplerende tildelingsbrev nr 4 - 2021

Supplerende tildelingsbrev nr 5 - 2021

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur