Foto: Catena
Publisert: 05.12.2023 

Gode arbeidsforhold og trygg trafikk med midlertidig tunnelbelysning

Hagantunnelen ligger på Riksveg 4 ved Skytta i Nittedal, og her gjøres nå en fullstendig oppgradering av belysningen i hele tunnelen. Den gamle belysningen er for lengst moden for utskifting. Dette er en riksveg med stor trafikk, så tunnelen holdes åpen for normal ferdsel på dagtid, men med nedsatt hastighet 50 km/t i stedet for 70. Tunnelen er helt stengt for trafikk på kvelds- og nattestid når arbeidet foregår.

– Hagantunnelen er 20 år gammel, og det er belysningen som nå totalrenoveres. Det monteres nye bolter, ny kabelbru, nye kabler og belysningsarmaturer, og det er en stor jobb. Armaturene som blir tatt ned har rustet. Det har vært brukt galvaniserte bruer, bolter og alt annet av metall. Det er et svært krevende miljø inne i tunnelen, med dugg, fuktighet og stillestående luft, sier Håkon Sviggum i Mesta Elektro. Han er prosjektleder for Hagantunnelen.

Når eksisterende kabelbruer og belysning blir tatt ned, er det behov for en midlertidig eller provisorisk belysning som både gjør det mulig å utføre renoveringsarbeidet på kveld/natt og også ivareta trafikksikkerheten på dagtid. Belysningen som vil bli brukt i hele prosjektperioden, og som er montert i hele tunnelens lengde er fra leverandøren Catena AS. Belysningsfirmaet Catena har designet et komplett plug-and-play belysningssystem med ferdig tilpasset kabling og ferdigmonterte Techno kontakter både på kabler og armaturer. Løsningen er optimalt utformet for enkelt og raskt å henge opp og å ta ned igjen når den nye permanente belysningen er på plass.

Gjenbruk

Statens vegvesen som oppdragsgiver er svært opptatt av gjenbruk og å kunne bruke den provisoriske belysningen i flere påfølgende prosjekter. Her i Hagantunnelen gjenbrukes utstyret som blant annet ble brukt i Oppljostunnelen på Strynefjellet (Omtalt i tidligere artikkel fra Catena). Catena jobber nå også med en løsning for enklere å pakke ned belysningen på en skånsom måte, og ser på å ta fram spesialdesignede kasser for å pakke armaturene stående for transport. Mesta Elektro ønsker å regne anbud ved å kunne gjenbruke store deler av denne belysningen, selv om det alltid vil være noe som blir ødelagt og må erstattes under røffe forhold som dette.

Foto: Catena

– Den provisoriske belysningen er her festet med strips, vi kan også levere andre typer oppheng sier Vidar Persbraaten, som er salgsansvarlig for produktene hos Catena.

– Belysningen kobles opp med tre separate faser i en opptil 500 meter lang kabel. Armaturene monteres fortløpende med L1, L2 og L3 slik at et eventuelt utfall av en fase kun påvirker hvert tredje armatur. Kabellengden mellom armaturene kan spesifiseres tilpasset hvert enkelt prosjekt, forteller Persbraaten.

Det provisoriske lyset i tunnelen ser svært bra ut, og ser med det blotte øye ut til å gi både høyere lysnivå, bedre fargegjengivelse og jevnhet enn den 20 år gamle belysningen som nå byttes. Mesta Elektro uttrykker stor tilfredshet med lysløsningen.

– Det blir montert provisorisk belysning i hele Hagantunnelen på 2,6 kilometer, og vi henger den opp før vi river den gamle belysningen. Vi opererer med to arbeidslag for å stripse kabel og plugge i armaturer. Avstanden mellom armaturene her i Hagantunnelen er cirka ti meter. Vi har nå gjennomført 700 meter med oppheng i løpet av fire timer, så dette er ganske raskt og effektivt, sier bas i tunnelprosjektet Ivar André Evensen Stadheim fra Mesta Elektro.

– Det ble også veldig bra lys, vi er svært fornøyde, legger Evensen Stadheim til. -Det er fint å se hvor bra dette blir, sier Håkon Sviggum.

Lysberegninger

Catena gjør selv noen lysberegninger, men bruker ikke avanserte tunnelberegningsprogram selv. De innhenter derfor spesialkompetanse fra lysdesigner Tore Krok Nielsen i Lysteam AS.

– Tore prøver å lære oss, og vi kan en del, men vi gjør ikke slike lysberegninger så jevnlig, legger Persbraaten til.

– Statens vegvesen har ikke spesifikke krav til provisorisk belysning i sitt regelverk p.t. Krav til provisorisk belysning har vært praktisert ulikt fra prosjekt til prosjekt, sier Tore Krok Nielsen i Lysteam AS.

Han har lysberegnet den provisoriske belysningen i Hagantunnelen, og er med på befaringen for å kontrollmåle resultatet.

– Lysberegninger er en relativt enkel oppgave, men fraværet av et konkret regelverk gjør at man må ta hensyn til noen flere parametere enn kun angivelse av et provisorisk lysnivå, og det som jeg legger mest vekt på er å unngå blending. Kontrollmålinger foregår ved at man måler belysningen på kjørebanen i punktrekker på tvers av kjøreretningen, henholdsvis under armaturene og mellom armaturene, legger Nielsen til. Da sikrer man et godt nok grunnlag for å kunne sammenlikne med beregnede verdier.

– Det vil komme et eget avsnitt som omhandler provisorisk belysning i Statens vegvesens regelverk, noe som vil medføre at det blir prosjektert likt fra gang til gang, sier han.

– Belysningssystemet fra Catena er anvendt både til provisorisk, semipermanent og permanent bruk, både i vegtunnelmarkedet og til andre applikasjoner for krevende miljøer. Blant annet er det samme systemet permanent montert i kulverter under Oslo sentrum. Armaturene finnes i 60 og 120 cm lengder. Catena får produsert kablingen ferdig med kontakter hos den lokale underleverandør ØRI på Dal i Eidsvoll, noe som gir kortreiste og fleksible leveranser med god logistikk og korte leveringstider. Det er en god og samfunnsnyttig løsning, og vi er strålende fornøyde med arbeidet de utfører, forsetter Vidar Persbraaten.

– ØRI gir ulike former for arbeid eller arbeidstrening. Vi er tildelt 75 plasser og det er varig tilrettelagt arbeid (VTA) samt 5 plasser for lærekandidater og 18 plasser for arbeidsforberedende trening (AFT), sier Nils Kristian Johansen, som er Driftsleder hos ØRI.

– Vi har samarbeidet med Catena siden 2018, og det er fantastisk å ha disse oppgavene. Vi gjør tilpasning av kabler og montering av Techno kontakter på kabel og armaturer. Vi har gode rutiner for testing av alle tre faser med apparat/jigg designet av Catena spesifikt til dette. Vi har fire personer som jobber for Catena, og de som jobber har hevet seg. Vi har standard kabler med 15 meter armaturavstand på lager, men kabellengden mellom armaturene lages i henhold til hver enkelt bestilling. Det er plutselig noe som haster, så det kan leveres raskt. ØRI vil gjerne være med på nye ting, og vi er ikke redde for å ta utfordringer eller fremmede for å ta i bruk automasjon. Det er mestring i å kontrollere en maskin også, legger Nils Kristian Johansen til.

Fakta:

Statens vegvesen har håndbok V124 fra 2021, denne vil nå bli revidert og inngå i NEK 600, som er en ny nasjonal standard for el- og ekom i vegtrafikksystem og trådte i kraft 1. januar 2021. Standarden viser hvordan de funksjonelle sikkerhetskravene i Statens vegvesens vegnormal, håndbok N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg bør løses. NEK 600 El og ekom i vegtrafikksystem skal gjøre det lettere å koordinere ønsket kvalitet og elsikkerhet ved bestilling, prosjektering, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon, samt drift og vedlikehold av el-anlegg i vegsektoren.

ØRI as er godkjent tiltaksarrangør gjennom NAV og hadde 30 årsjubileum for tre år siden. Det er mange ulike arbeidsområder og muligheter hos ØRI. I tillegg til elektromonteringen kan man jobbe i kafé, kantine, bakeri, vaskeri, snekkerverksted, med vedproduksjon eller pakking av sand til ulike formål. ØRI har ansatte med kompetanse som blant annet snekkermester, kokker og personer med elektrokompetanse.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur