Granstunnelen på Rv. 4 blir nattestengt i begge retninger, og lokal omkjøring legges til fv. 2300 Oslolinna/Horgenmoen. Stengingen av tunnel utføres av Vegtrafikksentralen. Illustrasjon: Statens vegvesen
Publisert: 29.07.2022 

Granstunnelen på rv. 4 i Gran blir nattestengt

Fra 1. til 12. august vil Granstunnelen være nattestengt i begge retninger grunnet planlagt veiarbeid. Omkjøring er om fylkesvei 2300 Oslolinna/Horgenmoen.

Statens vegvesen med mannskaper fra arbeidsfellesskapet Hære og Isachsen, vil gjennomføre nødvendige arbeider langs rv.4 mellom tunnelportalen og to-plankrysset sør for Granstunnelen i Gran kommune. Trafikken vil bli lagt om til lokal omkjøringsvei om Gran. Omkjøringsveien vil bli merket med omkjøringsskilt. Arbeidet starter 1. august og avsluttes 12. august.

Arbeidsområdet vil på dagtid bli sikret med midlertidig rekkverk og nedsatt fartsgrense slik at det vil være mulig å passere.

Arbeidet som skal gjennomføres er innvendige utbedringer i 4 kummer, og asfaltering av grøftetrase over drensledninger langs veien. Dette er forebyggende tiltak som skal bidra til å opprettholde en framtidig optimal funksjon av masselageret utenfor tunnelen.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur