Bærekraftdirektør Gina Ytteborg, prosjektleder Frode Nordang Bye, utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik, og avdelingsdirektør i Teknologi og utviklingsstaben, Hanne Hermanrud, med diplomet som viser at Statens vegvesen, Utbygging er ISO 14001 sertifisert. Country manager Erik Winther i Veritas var med på Teams. Kjell Inge Davik sier miljøsertifiseringen blir det viktigste verktøyet til Statens vegvesen når det skal kutte klimagassutslipp og redusere arealbruken fram mot 2030. Foto: Lars Olve Hesjedal/Statens vegvesen
Publisert: 09.02.2024 

Grønn fjær i hatten for Statens vegvesen

Det norske Veritas har ISO-sertifisert Statens vegvesen, Utbygging, for miljøledelse. Vegvesenet er den første store byggherren på samferdselssiden som får denne sertifiseringen i Norge.

ISO 14001 er den mest anerkjente internasjonale standarden for miljøledelsessystemer. Vegvesenet har i flere år stilt krav om at entreprenører som skal bygge nye veier skal være ISO 14001 sertifisert eller tilsvarende.  Vegvesenet får nå det beste verktøyet for å nå ambisiøse mål for klima og miljøarbeidet.

– Dette blir vårt viktigste verktøy når vi skal kutte klimagassutslippene og redusere arealbruken fram mot 2030, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik.

Onsdag fikk Davik ISO 14001 diplomet av country manager Erik Winther i Veritas på hovedkontoret til Statens vegvesen, Utbygging i Bergen. Den grønne milepælen ble feiret med kake av Vegvesenet.

Store klimagassutslipp

Det er store utslipp knyttet til bygging av nye veganlegg. 1/3 er direkte utslipp fra anleggsmaskiner, mens 2/3 kommer fra produksjon av materialer som betong, asfalt og stål. Nedbygging av naturområder som myr har også stor innvirkning på klima- og miljøavtrykket av veibygging.

Statens vegvesen har som mål å bli sektorlederende på klima- og miljøarbeid før 2030. Da er det svært viktig å vurdere den totale belastningen veiarbeid i store utbyggingsprosjekt utgjør for klima og miljø.

– Iso-sertifiseringen gir oss et bedre verktøy slik at vi kan jobbe enda mer målrettet for å redusere klima- og miljøavtrykket på omgivelsene. Slik kan vi gjøre bærekraftige valg og tallfeste klima og miljømål, sier bærekraftdirektør Gina Ytteborg i Statens vegvesen, Utbygging.

Sammenligner med Nullvisjonen

Ytteborg og Davik mener Vegvesenet nå har fått på plass et verktøy som gjør at Utbyggingsdivisjonen kan jobbe like målrettet som det Vegvesenet har gjort med trafikksikkerhet gjennom Nullvisjonen for null drepte og hardt skadde i trafikken.

– Slik Nullvisjonen er en del av Vegvesen-DNA-et, skal nå ISO 14001 inn i ryggmargen til alle ansatte i Statens vegvesen, Utbygging, sier Davik.

Vegvesenet har de senere årene intensivert arbeidet med å kutte utslipp og redusere skader på miljø og natur å sine veganlegg. Alle store vegprosjekt skal nå være Breeam Infrastructure sertifisert. Gode miljøløsninger blir mer vektlagt når Vegvesenet skal velge entreprenører.  Utbyggingsdivisjonen har også vedtatt at alle anleggsmaskiner skal være utslippsfrie fra 2027.

Gode myrløsninger

Vegvesenet har også tatt i bruk nye metoder for å bygge vei gjennom myrområder der det ikke er andre gode løsninger. Dette er prøvd ut blant annet på Hadeland og Helgeland.

– Det er aldri en god nyhet for natur, miljø og klima når det blir vedtatt å bygge en ny vei. Samtidig trenger Norge bedre fremkommelighet og tryggere veier. Da er det Vegvesenet sin jobb å planlegge og gjennomføre veiprosjekt med så lave skadevirkninger som mulig, sier Davik.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur